Żagań

Żagań

KONTAKT

ul. Dworcowa 57, 68-700 Żagań
zobacz jak do nas dojechać

Centrala : + 48 68 377-21-48
Fax + 48 68 377-66-64
przagan@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!
ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka

Lubuska Niebieska TarczaTelefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej                  
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:                
68 377-21-70                 


Prokurator Rejonowy
Tomasz Kulczycki
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Agnieszka Sobieszek
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownik Działu Śledztw (p.o.)
Marcin Mierkiewicz
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownik Sekretariatu
Elżbieta Kowalska

Etaty:

12 etatów orzeczniczych
9 etatów urzędniczych
2 innych pracownikówSwoją właściwością obejmuje:

miasta: Gozdnica i Żagań
oraz gminy z terenu powiatu żagańskiego: Brzeźnica, Iłowa, Małomice, Niegosławice, Szprotawa, Wymiarki i Żagań

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00 

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań
 • Żagań

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • OGRANICZAŁ KONTAKTY, WSZCZYNAŁ AWANTURY, POLICZKOWAŁ I KOPAŁ

  Dodano: 2015-06-25

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 36-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od kwietnia 2014 roku do 21 kwietnia 2015 roku w Szprotawie znęcał się psychicznie i fizycznie nad 37 letnią pokrzywdzoną w ten sposób, że wyzywał ją słowami powszechnie uznawanymi za wulgarne i obelżywe, ograniczał jej kontakt z innymi osobami, wszczynał awantury domowe w trakcie których groził kobiecie pozbawieniem życia, uderzał ją, policzkował, popychał i kopał.

 • 389 I 159 ZARZUTÓW ZA PRZEKROCZENIE UPRAWNIEŃ DLA 2 FUNKCJONARIUSZY STRAŻY MIEJSKIEJ

  Dodano: 2015-06-22

   Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom w wieku około 40 lat. Pierwszemu z oskarżonych przedstawiono 389 zarzutów z art. 231 par. 2 kk, a drugiemu z podejrzanych 159 zarzutów z art. 231 par 2 kk. Wszystkie zarzuty dotyczą kategorii przestępstw tzw. urzędniczych .... mianowicie obaj mężczyźni oskarżeni są o to, że będąc funkcjonariuszami Straży Miejskiej w jednej z miejscowości powiatu żagańskiego przekroczyli swoje uprawnienia w ten sposób, że w latach 2010-2011, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wystawiali mandaty karne z naruszeniem 30-dniowego terminu, po upływie którego winien już być sporządzony wniosek o ukaranie przez sąd.

 • WYŁUDZIŁ PONAD 97 TYS ZŁ DOTACJI Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH UE

  Dodano: 2015-06-15

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 59-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 17 kwietnia 2007r. do 14 maja 2013r. w Szprotawie , działając 7-krotnie w wykonaniu z góry powziętego zamiaru w celu osiągnięcia korzyści majątkowej - uzyskania dotacji pochodzących z funduszy strukturalnych UE oraz ze środków krajowych przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich składając wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i pomocy finansowej z tytułu wspierania gospodarowania na obszarach górskich i innych obszarach o niekorzystnych warunkach gospodarowania podał w nich nieprawdziwe dane.

 • 58-LATEK NAKŁANIAŁ POLICJANTA DO BEZPODSTAWNEGO UZYSKANIA DANYCH Z SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLICJI

  Dodano: 2015-05-18

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu mężczyźnie. Oskarżony w miesiącu czerwcu 2010 roku w Żarach nakłaniał funkcjonariusza Policji z KMP Zielona Góra do przekroczenia uprawnień , a konkretnie do uzyskania danych w formie wydruku z systemu informatycznego Policji o prowadzonych postępowaniach karnych, poszukiwaniach, czynnościach operacyjnych i innych dot. ustalonej osoby i następnie ujawnienia osobom nieuprawnionym informacji stanowiącej tajemnicę służbową przez odczytanie zapisów z przedmiotowego wydruku.

 • NAUCZYCIELKA OSKARŻONA

  Dodano: 2015-05-14

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 50-letniej kobiecie - nauczycielce, która w okresie od 15 listopada 2012 roku do dnia 18 sierpnia 2013 roku, w krótkich odstępach czasu, w wykonaniu z góry powziętego zamiaru jako osoba uprawniona do wystawiania dokumentu, tj. odnotowywania w dzienniku lekcyjnym obecności uczniów na zajęciach, wpisywaniu tematu przeprowadzonych zajęć oraz potwierdzeniu podpisem faktu przeprowadzenia zajęć - w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tj. otrzymania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, potwierdziła nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne tj. co do faktu przeprowadzenia lekcji z przedmiotu w ustalonych dniach.

 • FAŁSZYWIE ZAWIADOMIŁA O PRZESTĘPSTWIE NIE POPEŁNIONYM

  Dodano: 2015-05-14

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 62-letniej kobiecie. Oskarżona w dniu 12 sierpnia 2014 roku w Żaganiu w Komendzie Powiatowej Policji zawiadomiła o przestępstwie podrobienia jej podpisu na umowie o kredyt na zakup towarów i usług z dnia 30.10.2004 roku wiedząc, że przestępstwa nie popełniono. Następnie będąc przesłuchaną w dniach 12.08.2014 roku i 14.01.2015 roku w charakterze świadka przed organem powołanym do ścigania i po uprzednim pouczeniu o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania zeznała nieprawdę, co do okoliczności mającej służyć za dowód w postępowaniu karnym podając, iż jej podpisy zostały podrobione przez ustalonego mężczyznę, podczas gdy ustalono, iż to właśnie oskarżona własnoręcznie nakreśliła podpisy.

 • NAPADLI NA 63 LETNIĄ KOBIETĘ, PRZEWRÓCILI NA ZIEMIĘ, KOPALI PO CAŁYM CIELE W CELU DOKONANIA KRADZIEŻY TOREBKI

  Dodano: 2015-05-14

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 2 mężczyzn w wieku 24 i 32 lat. Podejrzanym zarzucono, że 29 kwietnia 2015 roku w Żaganiu, działając wspólnie i w porozumieniu z ustaloną osobą, grożąc pozbawieniem życia, używając przemocy w postaci popychania, kopania, przewrócenia na ziemię, bicia pięściami po ciele doprowadzili w ten sposób 63-letnią pokrzywdzoną do stanu bezbronności, a następnie zabrali jej torebkę z zawartością pieniędzy w kwocie 300 zł, okularów, kluczyków, kosmetyków - powodując w ten sposób łączne straty w kwocie 1000 złotych, (rozbój).

 • ZNĘCAŁ SIĘ NAD MATKĄ, W BRATA RZUCAŁ TABORETEM, GROZIŁ POLICJANTOM POZBAWIENIEM ŻYCIA

  Dodano: 2015-05-06

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia wobec 37-letniego mężczyzny. Podejrzanemu zarzucono że w okresie od stycznia 2013 roku do 04 grudnia 2013 roku oraz w okresie od 09 lutego 2015 roku do 19 lutego 2015 roku w Szprotawie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją matką w ten sposób, że szarpał ją, popychał, używając siły wykręcał jej ręce, a także wyzywał używając słów obelżywych .

 • AKT OSKARŻENIA DLA 70-LETNIEGO MĘŻCZYZNY ZNĘCAJĄCEGO SIĘ NAD ŻONĄ

  Dodano: 2015-05-04

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 70 letniemu mężczyźnie. Oskarżony w okresie od 03 października 2011 roku do 13 stycznia 2015 roku w Szprotawie w miejscu zamieszkania, znęcał się psychicznie i fizycznie nad żoną w ten sposób, że wszczynał awantury domowe, podczas których wyzywał 65-letnią pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za wulgarne i obelżywe, poniżał, groził pozbawieniem życia, szarpał, popychał, wyganiał z mieszkania działając tym na jej szkodę.

 • ARESZT DLA 21-LATKA ZA USIŁOWANIE KRADZIEŻY KONSTRUKCJI DACHU WARTEJ 50 000 ZŁ

  Dodano: 2015-04-30

  Żagań. Prokurator Rejonowy w Żaganiu skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 21-letniego mężczyzny. Podejrzanemu zarzucono, że 25.04.2015 r. w jednej z podżagańskich miejscowości działając wspólnie i w porozumieniu z ustalonymi 2 mężczyznami usiłował dokonać kradzieży elementów stalowych konstrukcji dachu o wartości 50000 zł jednakże zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na interwencję właściciela tej konstrukcji.