Wyroki sądowe


Publikacja wyroku do publicznej wiadomości
jest  obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe. Dane osób pokrzywdzonych zostają zanonimizowane.


Na podstawie art. 50 k.k. sądy zdecydowały o podaniu poniżych wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE II K 852/12 Z DNIA 25.03.2015 R.

  Dodano: 2016-05-31

  Wyrok Sądu Rejonowego w Zielonej Górze wobec Pawła Hładkiego, Tomasza Kalitowskiego i Michała Marciniaka, oskarżonych min. o czyn z art. 254 par. 1 kk


  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 30 dni. /AP


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

   
  Wyrok jest publikowany do 2016-06-29 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

Strona:

 • 1