Wyroki sądowe


Publikacja wyroku do publicznej wiadomości
jest  obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe. Dane osób pokrzywdzonych zostają zanonimizowane.


Na podstawie art. 50 k.k. sądy zdecydowały o podaniu poniżych wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze • Wyrok II K 477/16 wobec Maciulisa Martynasa za kradziez pojazdu na terenie Niemiec

  Dodano: 2016-12-02

  Wyrok wobec Maciulisa Martynasa oskarżonego o to, że od nieustalonego dnia do 11.04.2016 r. na terenie Niemiec , po uprzednim przełamaniu elektronicznych zabezpieczeń zabrał w celu przywłaszczenia samochód osobowy marki BMW 640 D powodując straty na szkodę właściciela pojazdu w kwocie 200 000 zł.


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Zielonej Górze

   
  Wyrok jest publikowany do 2017-01-01 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

Strona:

 • 1