Wyroki sądowe


Publikacja wyroku do publicznej wiadomości
jest  obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe. Dane osób pokrzywdzonych zostają zanonimizowane.


Na podstawie art. 50 k.k. sądy zdecydowały o podaniu poniżych wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE II K 54/13 Z DNIA 11.04.2013 R.

  Dodano: 2014-04-04

  Wyrok Sądu Rejonowego w Świebodzinie II Wydział Karny wobec Adama Jabłońskiego o to, że w dniu 31.12.2012 r. prowadził rower w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 0,73 mg/dm3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 30 dni. /AP


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Świebodzinie

   
  Wyrok jest publikowany do 2014-05-03 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

 • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE II K 44/13 Z DNIA 11.04.2013 R.

  Dodano: 2014-04-04

   Wyrok Sądu Rejonowego w Świebodzinie wobec Mariusza Januszewicza o to, że w dniu 31.12.2012 r. kierował w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 0,75 mg/dm3 promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 30 dni. /AP


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Świebodzinie

   
  Wyrok jest publikowany do 2014-05-03 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

 • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŻAGANIU II K 1163/12 Z DNIA 25.02.2014 R.

  Dodano: 2014-04-04

  Wyrok Sądu Rejonowego w Żaganiu II Wydział Karny wobec Stanisława Kwiatkowskiego o to, że w dniu 28.09.2010 r. podczas przesłuchania, będąc uprzednio pouczonym o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, zeznał nieprawdę i zatajał prawdę.

  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 1 miesiąca. /AP


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Żaganiu

   
  Wyrok jest publikowany do 2014-05-03 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

 • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE II K 127/13 Z DNIA 16.04.2013 R.

  Dodano: 2014-04-04

  Wyrok Sądu Rejonowego w Świebodzinie II Wydział Karny wobec Aleksandr Deripaskin o to, że w dniu 23.02.2013 r. kierował znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 2,38 promila alkoholu we krwi, oraz naruszył nietykalność cielesną funkcjonariusza Policji.

  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 30 dni. /AP


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Świebodzinie

   
  Wyrok jest publikowany do 2014-05-03 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

 • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŻARACH II K 1664/13 Z DNIA 20.01.2014 R.

  Dodano: 2014-02-27

   Wyrok Sądu Rejonowego w Żarach II Wydział Karny wobec Macieja Strąkowskiego o to, że w dniu 31.08.2013 r. kierował w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 1,07 mg/l promila alkoholu w wydychanym powietrzu, jednocześnie nie stosując się do orzeczonego przez sąd zakazu.

  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 2 miesięcy. /AP


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Żarach

   
  Wyrok jest publikowany do 2014-04-26 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

Strona:

 • 1