Wyroki sądowe


Publikacja wyroku do publicznej wiadomości
jest  obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe. Dane osób pokrzywdzonych zostają zanonimizowane.


Na podstawie art. 50 k.k. sądy zdecydowały o podaniu poniżych wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE VI K 376/14 Z DNIA 01.04.2015 R.

  Dodano: 2015-07-03

  Wyrok Sądu Rejonowego Świebodzinie Zamiejscowy VI Wydział Karny w Sulechowie wobec Sławomira Olszewskiego oskarżonego o w dniu 01 grudnia 2012 roku zamieścił wpis na forum znajdującym się na stronie www.forum-kredytowe.pl pomawiający pokrzywdzonego o nierzetelność w prowadzeniu negocjacji i ukrywanie dochodu z tego tytułu, które naraziły pokrzywdzonego na utratę zaufania potrzebnego do prowadzenia tego rodzaju działalności.

  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 30 (trzydziestu) dni. /APa


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Świebodzinie

   
  Wyrok jest publikowany do 2015-08-01 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

Strona:

 • 1