Wyroki sądowe


Publikacja wyroku do publicznej wiadomości
jest  obwarowana konkretnymi przepisami prawa i musi wynikać wprost z tego wyroku. Dlatego dopiero teraz postanowiliśmy częściej wnosić do sądów w okręgu zielonogórskim o podawanie wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich na stronie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Będziemy to robić jednak nie we wszystkich sprawach, ale w tych, gdy uznamy to z różnych względów za potrzebne i celowe. Dane osób pokrzywdzonych zostają zanonimizowane.


Na podstawie art. 50 k.k. sądy zdecydowały o podaniu poniżych wyroków do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie ich treści na stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze • WYROK SĄDU REJONOWEGO W ŚWIEBODZINIE II K 337/13 Z DNIA 08.05.2014 R.

  Dodano: 2014-07-04

  Wyrok Sądu Rejonowego w Świebodzinie wobec Marka Gnojczaka o to, że w dniu 01.05.2013 r. kierował w ruchu lądowym znajdując się w stanie nietrzeźwości tj. 1,06 mg/dm3 zawartości alkoholu w wydychanym powietrzu.

  Sąd zdecydował o publikacji wyroku przez okres 30 dni. /AP


  Zapoznaj się z treścią wyroku Sądu Rejonowego w Świebodzinie

   
  Wyrok jest publikowany do 2014-08-02 włącznie. Po tym okresie informacja wraz z treścią wyroku jest usuwana z systemu.

Strona:

 • 1