Zamówienia publiczne - Aktualne

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na dostawę akcesoriów informatycznych na potrzeby prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.8.2019.  
    Formularz ofertowy - wersja edytowalna

    data umieszczenia informacji: 2019-03-22

  • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro, na świadczenie usług kurierskich w obrocie krajowym dla Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz podległych jej jednostek organizacyjnych, sygn. PO VII WB 262.6.2019.

    data umieszczenia informacji: 2019-03-22

Strona:

  • 1