Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na dostawę artykułów biurowych dla prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.24.2020.  
  Formularz ofertowy  
  Wyjaśnienie treści zapytania ofertowego  
  Zamawiający zawiadamia, że w niniejszym postępowaniu najkorzystniejszą ofertę złożyła firma:  
  Rodan Sp. z o.o.,
  ul. Górecka 17,

  60-201 Poznań.


  Biuro Plus B. Krępa W. Krępa Sp. j., (wykonawca odstąpił od zawarcia umowy)
  ul. Piaskowa 4,
  65-209 Zielona Góra.

  data umieszczenia informacji: 2020-04-29

Strona:

 • 1