Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie cyklicznych przeglądów i konserwacji central wentylacyjnych w budynku Prokuratury Rejonowej w Żaganiu, sygn. PO VII WB 262.44.2020.
  Załączniki

  data umieszczenia informacji: 2020-09-25

 • Ogłoszenie o zamówieniu w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez prokuratury okręgu zielonogórskiego, sygn. sprawy PO VII WB 261.4.2020.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Załącznik nr 3 - Zestawienie cenowe
  Załączniki w wersji edytowalnej - Formularze
  Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 23.09.2020 r.

  Wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 24.09.2020 r.  
  Protokół z otwarcia ofert

  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

  data umieszczenia informacji: 2020-09-21

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej
  w złotych równowartości 30 000 euro na wykonanie remontu pomieszczeń sanitarnych na I i II piętrze oraz korytarza w budynku przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze, sygn. PO VII WB 262.5.2020.

  data umieszczenia informacji: 2020-08-24

Strona:

 • 1