Zamówienia publiczne - Aktualne

  • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 euro na świadczenie usług serwisowych okresowych konserwacji oraz bieżących napraw urządzeń biurowych w prokuraturach okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.6.2020.   
    Zapytanie ofertowe
    Formularz ofertowy

    data umieszczenia informacji: 2020-01-29

Strona:

  • 1