Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Aktualne zamówienia publiczne  od dnia  01.04.2021 r. znajdują się na nowej stronie internetowej prokuratury https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

    pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora/zamowienia-publiczne2

  data umieszczenia informacji: 2021-06-25

 • Zapytanie ofertowe prowadzone w trybie procedury udzielania zamówień  publicznych, których wartość nie przekracza kwoty 130 000,00 zł, na dostawę środków ochrony osobistej dla pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego, sygn. PO VII WB 262.9.2021.
  Zapytanie ofertowe
  Formularz ofertowy - wersja edytowalna
  Zamawiający zawiadamia, że najkorzystniejszą ofertę przedłożyła firma:
  Magazyn Czystości Marlena Kopij
  ul. Zacisze 20, 65-775 Zielona Góra.

  data umieszczenia informacji: 2021-03-26

Strona:

 • 1