Krosno Odrzańskie

Krosno Odrzańskie

KONTAKT

ul. Piastów 10L, 66-600 Krosno Odrzańskie
zobacz jak do nas dojechać

Centrala + 48 68 383 87 66
Fax + 48 68 383 87 67
prkrosnoodrz@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!
ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka


Lubuska Telefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej                       
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:                    
+ 48 68 383 89 30                      

 


Prokurator Rejonowy
Robert Gabryszak
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Renata Szara - Witczak
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownik Sekretariatu
Dorota Smoleńska

Etaty:

9 etatów orzeczniczych
7 etatów urzędniczych
1 inny pracownik


Swoją właściwością obejmuje:
miasto Gubin
gminy z terenu powiatu krośnieńskiego: Bobrowice, Bytnica, Dąbie, Gubin, Krosno Odrzańskie i Maszewo z terenu powiatu słubickiego - gmina Cybinka.

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Krosno 11
 • Krosno 10
 • Krosno Odrzańskie
 • Krosno Odrzańskie
 • Krosno Odrzańskie
 • Krosno Odrzańskie
 • Krosno Odrzańskie
 • Krosno Odrzańskie
 • Krosno Odrzańskie
 • Krosno Odrzańskie

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • W NOWEJ PROCEDURZE KARNEJ LEKARZ OSKARŻONY O NIEUMYŚLNE NARAŻENIE ŻYCIA MAŁOLETNIEGO PACJENTA

  Dodano: 2015-07-29

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 49-letniemu mężczyźnie - lekarzowi NZOZ w Krośnie Odrzańskim. Oskarżony w okresie od czerwca 2014 r. do 5 sierpnia 2014 r. w Krośnie Odrzańskim , pełniąc obowiązki lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w jednym z tamtejszych NZOZ jako specjalista pediatra i będąc z racji wykonywanego zawodu lekarza zobowiązanym do opieki nad pacjentem w sposób zgodny ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej , dostępnymi metodami i środkami zapobiegania , a także rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz należytą starannością - nieumyślnie naraził małoletniego na bezpośrednie niebezpieczeństwo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu w ten sposób, że mimo pięciu nieudokumentowanych wizyt lekarskich i nasilających się objawów bólu brzucha, braku łaknienia i innych objawów - odstąpił od wymaganego badania brzucha co skutkowało opóźnieniem rozpoznania jednostki chorobowej w postaci martwicy większego odcinka jelita grubego , formułującego się guza, a tym samym zwiększyło ryzyko wystąpienia poważnych powikłań u pacjenta mogących spowodować uszczerbek na zdrowiu, a nawet spowodować zagrożenie dla jego życia.

 • PRZEZ 4 LATA ZNĘCAŁ SIĘ PSYCHICZNIE I FIZYCZNIE NAD MATKĄ

  Dodano: 2015-07-23

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 39 letniemu mężczyźnie, który w okresie od stycznia 2011 r. do 05 czerwca 2015 r. w Gubinie znęcał się psychicznie nad matką w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości wszczynał awantury domowe w trakcie których, wyzywał matkę słowami obelżywymi, poniżał, groził pobiciem oraz pozbawieniem życia, niszczył wyposażenie mieszkania i sprzęt domowy, a nadto znęcał się fizycznie zadając uderzenia rękoma po twarzy, głowie, szarpiąc i wyrywając włosy.

 • ZNĘCAŁ SIĘ NAD SYNEM...RZUCAŁ NIM O PODŁOGĘ

  Dodano: 2015-07-22

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 42 letniemu mężczyźnie, który od lata 2013 r. do grudnia 2014 r. w Gubinie znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoim małoletnim synem w ten sposób, że używał wobec niego słów powszechnie uznanych za obelżywe oraz bił go rękoma po ciele i rzucał nim o podłogę.

 • UPRAWIAŁ KRZEWY KONOPI WYTWARZAJĄC Z NICH PONAD 550 GRAM ZIELA

  Dodano: 2015-07-20

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w  Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom w wieku 30 i 40 lat. Pierwszemu z oskarżonych prokurator zarzucił, że w dniu 15 października 2014 r. na terenie posesji położonej w jednej z miejscowości powiatu krośnieńskiego posiadał wbrew przepisom ustawy znaczne ilości środków odurzających w postaci ziela konopi innych niż włókniste, w ilości 550,77 gramów netto oraz w postaci sproszkowanej żywicy konopi w ilości 3,56 gramów netto.

 • PODPALACZ ŚCIOŁY LEŚNEJ PRZED SĄDEM

  Dodano: 2015-07-17

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24 letniemu mężczyźnie, który w dniu 20 kwietnia 2015 r. podpalił ścioły drzewostanu sosnowego w kompleksie leśnym  Jasienica, Leśnictwa Zawada gm. Gubin o łącznej powierzchni 8 arów, czym spowodował straty o wartości 1.040 zł, a następnie podpalenie ścioły drzewostanu świerkowego w kompleksie leśnym w leśnictwie Przyborowice o łącznej powierzchni 6 arów, i drzewostanu sosnowego o łącznej powierzchni 4 arów. Oskarżony podpalił również baloty siana położone na łące (czym spowodował straty w wysokości 3.500 zł), od którego zajęła się ścioła drzewostanu sosnowego w kompleksie leśnym w Leśnictwie Przyborowice, o łącznej powierzchni 1 ara.

 • SAMOWOLKA BUDOWLANA

  Dodano: 2015-07-16

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 43 letniej kobiecie, która w okresie od 01 stycznia 2013 r. do 31 marca 2013 r. w Gubinie, będąc inwestorem wykonała roboty budowlane związane z dokonaniem przeróbki instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz zamurowaniem otworu drzwiowego w lokalu mieszkalnym, w ścianie nośnej, w wyniku czego powstały dwa mieszkania, bez uzyskania wymaganego przepisami Ustawy prawo budowlane pozwolenia na budowę.

 • KIEROWCA AUTOBUSU PRZEWOŻĄCEGO DZIECI - POD WPŁYWEM ALKOHOLU

  Dodano: 2015-07-15

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 55 letniemu mężczyźnie, który 09 marca 2015 r. będąc zatrudnionym jako kierowca w firmie przewozowej w Zielonej Górze kierował w stanie nietrzeźwym (0,53 mg/l alkoholu w wydychanym powietrzu) autobusem marki Autosan, przewożąc dzieci do okolicznych szkół.
  W ten sposób oskarżony sprowadził bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy w ruchu lądowym. Mężczyzna czynu tego dopuścił się będąc wcześniej prawomocnie skazanym za prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości.

 • USIŁOWAŁ NAJECHAĆ QUADEM NA FUNKCJONARIUSZA STRAŻY LEŚNEJ

  Dodano: 2015-07-14

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 31 letniemu mężczyźnie - obywatelowi Boliwii, który  08 czerwca 2015 r. na terenie ośrodka wypoczynkowego w jednej z miejscowości koło Krosna Odrzańskiego w celu zmuszenia funkcjonariusza Straży Leśnej do zaniechania czynności prawnej związanej z zatrzymaniem pojazdu typu quad - skierował pojazd  w jego stronę usiłując najechać na niego.

 • 18-LETNIA SIOSTRA OSKARŻONA O FIZYCZNE I PSYCHICZNE ZNĘCANIE SIĘ NAD MAŁOLETNIM BRATEM . KOPAŁA GO PO BRZUCHU , DRAPAŁA, BIŁA

  Dodano: 2015-07-10

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 18-letniej kobiecie. Oskarżona w okresie od 19 lutego do 27 kwietnia 2015 r. w Krośnie Odrzańskim znęcała się nad swoim małoletnim bratem w ten sposób, że wyzywała go słowami wulgarnymi , wyganiała z łóżka, szarpała za ubranie, kopała po nogach i brzuchu, bila po innych częściach ciała .

 • INFORMACJA O WOLNYM STANOWISKU ASESORSKIM W PROKURATURZE REJONOWEJ W KROŚNIE ODRZAŃSKIM

  Dodano: 2015-07-02

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze uprzejmie informuje, że pozostaje zwolniony 1 etat asesorski w Prokuraturze Rejonowej w Krośnie Odrzańskim.

  Osoby zainteresowane uzyskaniem nominacji na stanowisko asesora w tej jednostce winny złożyć w terminie do 7 sierpnia 2015 r. stosowny - aktualny - wniosek adresowany do Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze.

Strona: