Inspektor Ochrony Danych

Nazwa administratorów danych
w prokuraturach okręgu zielonogórskiego,
którzy wyznaczyli IOD
Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze
Prokurator Rejonowy w Żarach
Prokurator Rejonowy w Żaganiu
Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim
Prokurator Rejonowy w Świebodzinie
Prokurator Rejonowy w Nowej Soli
Prokurator Rejonowy we Wschowie
Inspektor ochrony
danych osobowych (IOD)
Joanna Częstochowska
Zakresem swojego działania
IOD obejmuje następujące prokuratury okręgu zielonogórskiego:
Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Zielonej Górze
Prokuraturę Rejonową w Żarach
Prokuraturę Rejonową w Żaganiu
Prokuraturę Rejonową w Krośnie Odrzańskim
Prokuraturę Rejonową w Świebodzinie
Prokuraturę Rejonową w Nowej Soli
Prokuraturę Rejonową we Wschowie
Dane kontaktowe
administratora danych
adres siedziby Zielona Góra, 65-332, ul. Partyzantów 42
Dane kontaktowe Inspektora
ochrony danych osobowych
Telefon 68 32 91 737
e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
WAŻNE Osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z IOD we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem ich danych osobowych oraz realizacji przysługujących im uprawnień.


Zobacz także:

 


Obowiązek informacyjny (art. 13 RODO)