Prawo o prokuraturze

Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze  znajduje się pod adresem

https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

ZAPRASZAMY

 • Internetowy System Aktów Prawnych ISAP - zawiera opisy bibliograficzne i teksty aktów prawnych opublikowanych w wydawnictwach urzędowych: Dzienniku Ustaw oraz Monitorze Polskim, wydawanych przez Prezesa Rady Ministrów WYSZUKIWARKA HASEŁ DOT. PROKURATURY • Ustawa z dnia 28 stycznia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o prokuraturze (tj. Dz.U. 2016  poz. 178 z późn. zm.)
 • Obwieszczenie  Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Prawo o prokuraturze (tj. Dz.U. 2019 poz. 740)


 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury (tj. Dz.U. 2017 poz. 1206 z późn. zm.)

 • Jednolity tekst zarządzenia  Ministra Sprawiedliwości z dnia 21.07.2021 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów oraz innych działów administracji w powszechnych jednostkach  organizacyjnych prokuratury- poz.170 z 2021 r.


 • Instrukcja kancelaryjna powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury stanowiąca załącznik nr 1 do Zarządzenia  Prokuratora Generalnego nr 50/16 z 11.07.2016 r.   Dokument pdf
 • Instrukcja w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych w powszechnych jednostkach organizacyjnych prokuratury (tzw. instrukcja archiwalna) stanowiąca załącznik nr 2 do Zarządzenia Prokuratora Generalnego nr 50/16 z 11.07.2016 r.  Dokument pdf

 


 • Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o pracownikach sądów i prokuratury (tj. Dz. U. 2018 poz. 577)  
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 lipca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. 2019 poz. 1324)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. 2018 poz. 985)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 marca 2017 r. w sprawie stanowisk i szczegółowych zasad wynagradzania urzędników i innych pracowników sądów i prokuratury oraz odbywania stażu urzędniczego (Dz.U. 2017 poz. 485)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 10 września 2015 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania konkursów na stanowisko asystenta prokuratora (tj. Dz.U. 2016 poz. 1838 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 17 stycznia 2008 roku w sprawie szczegółowego trybu i sposobu przeprowadzania konkursów na staż urzędniczy w sądzie i prokuraturze (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 400).
WEWNĘTRZNE AKTY PRAWNE PROKURATUR OKRĘGU ZIELONOGÓRSKIEGO

 

 • Regulamin korzystania z pokoi gościnnych w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze Dokument MS Word
 • Zarządzenie Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze w sprawie zasad korzystania z pokoi gościnnych, będących w dyspozycji Prokuratur Rejonowych okręgu zielonogórskiego (Regulamin)


  INNE


  Prokuratura i Prawo