Nowa Sól

Nowa Sól

KONTAKT

ul. Piłsudskiego 38, 67-100 Nowa Sól
zobacz mapę

Centrala tel. + 48 68 387-03-05
Fax + 48 68 387-03-09
prnowasol@zielona-gora.po.gov.pl WAŻNE !!
ePUAP - elektroniczna skrzynka podawcza
Skrytka odbiorcza: /pozgora/skrytka

LubuskaTelefon alarmowy dla ofiar przemocy domowej              
/w godzinach urzędowania Prokuratury/:            
+ 48 68 387 03 13             Prokurator Rejonowy
Łukasz Wojtasik
Prokurator Prokuratury Rejonowej

 

Zastępca Prokuratora Rejonowego
Tomasz Kulczycki
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownik Działu Śledztw
 -
Prokurator Prokuratury Rejonowej

Kierownik Sekretariatu
Agnieszka Korbecka-Rygiel


Etaty:

 15 etatów orzeczniczych
9 etatów urzędniczych
3 innych pracownikówSwoją właściwością obejmuje:

miasto Nowa Sól
oraz gminy z terenu powiatu nowosolskiego: Bytom Odrzański, Kolsko, Kożuchów, Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń i Siedlisko

Godziny pracy biura prokuratury - poniedziałek - piątek: od godz. 7:30 do godz. 15:30

Po godzinach urzędowania w sprawach tego wymagających kontakt służbowy z prokuratorem dyżurującym zapewnia właściwa jednostka Policji.

Interesanci przyjmowani są w dniach powszednich w godzinach: od 10:00 do 14:00.

Prokurator Rejonowy lub osoba go zastępująca w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki: od godz. 10:00 do godz. 13:00

W prokuraturze sprawy dokumentowane są w formie pisemnej. Wyjątkowo jednak może zaistnieć potrzeba bezpośredniej rozmowy z prokuratorem. W takich przypadkach wcześniejsze telefonicznie uzgodnienie przyjęcia ułatwi kontakt z właściwą osobą bez zbędnego wyczekiwania.

GALERIA ZDJĘĆ PROKURATURY

 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól
 • Nowa Sól

AKTUALNOŚCI Z REJONU

 • DOMOWY OPRAWCA OSKARŻONY O GWAŁCENIE MAŁOLETNIEJ CÓRKI. GŁOWĘ ŻONY WSADZIŁ DO WERSALKI I PO NIEJ.. SKAKAŁ

  Dodano: 2017-01-20

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 letniemu mężczyźnie. 
  Oskarżonemu zarzucono, że  w 2003 roku w jednej z miejscowości powiatu nowosolskiego, działając ze z góry powziętym zamiarem, wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu, przemocą, poprzez przełamanie oporu i ściągnięcie piżamy, doprowadzał swoją córkę - wówczas małoletnią poniżej lat 15  do obcowania płciowego.

 • ARESZT DLA RECYDYWISTY ZNĘCAJĄCEGO SIĘ NAD ŻONĄ

  Dodano: 2017-01-19

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 65-letniego mężczyzny.
  Podejrzanemu zarzucono, że w okresie od 10 lipca 2016 r.  do 13 stycznia 2017 r. , będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności i w ciągu 5 ;lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości , bez powodu wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał ją wykrzykiwał  groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała , zakłócał spoczynek nocny, wyganiał z domu, popychał, szarpał, ściskał oraz uderzał ją po ciele , nie stosując się przy tym do orzeczonego prawomocnym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną.

 • OSKARŻENI O HANDEL WALUTĄ BEZ WPISU DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI KANTOROWEJ

  Dodano: 2017-01-13

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 2 mężczyznom w wieku 56 i 53 lata.
  Starszemu z oskarżonych zarzucono, że w okresie od lipca 2013 r. do 25 listopada 2016 r. , z wyłączeniem okresu od lipca do sierpnia 2015 r. w Nowej Soli, w krótkich odstępach czasu, z wykorzystaniem takiej samej sposobności, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wykonywał działalność gospodarczą polegającą na kupnie i sprzedaży wartości dewizowych o wartości nie mniej niż 45 730, 19 zł 3 224,15 euro, 20 dolarów amerykańskich i 290 funtów brytyjskich bez wpisu do rejestru działalności kantorowej.

 • 54-LETNIA KOBIETA I 46-LETNI MĘŻCZYZNA POBILI POKRZYWDZONEGO

  Dodano: 2017-01-02

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 54-letniej kobiecie i 46 letniemu mężczyźnie. Oskarżonym zarzucono, że w nieustalonym bliżej dniu w okresie od kwietnia do połowy maja 2016 r. w Nowej Soli, w jednym z mieszkań, działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą  pobili pokrzywdzonego mężczyznę uderzając jego głową o podłogę i kopiąc go po całym ciele przez co narazili go na bezpośrednie niebezpieczeństwo spowodowania ciężkiego uszczerbku na zdrowiu lub rozstroju zdrowia.

 • W WYNIKU ZANIEDBAŃ DOPROWADZIŁ DO POSOCZNICY U NIEPEŁNOSPRAWNEJ CÓRKI, KTÓRA W JEJ NASTĘPSTWIE ZMARŁA

  Dodano: 2016-12-29

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 65-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w okresie od stycznia 2014 r. do 31 maja 2016 r. w 2 miejscowościach  powiatu nowosolskiego , pomimo ciążącego obowiązku sprawowania opieki nad leżącą osobą z upośledzeniem psychicznym i fizycznym, poprzez zaniedbania i niedostateczną opiekę pielęgnacyjną, nieumyślnie doprowadził do powstania rozległych odleżyn, które spowodowały ciężki uszczerbek na zdrowiu w postaci posocznicy bakteryjnej, stanowiącej chorobę długotrwałą i realnie zagrażającą życiu, w następstwie której doszło u pokrzywdzonej do niewydolności wielonarządowej skutkującej je zgonem w dniu 22.06.2016 r.

 • ZAMIEŚCIŁ W INTERNECIE OGŁOSZENIE, ŻE SPRZEDA… NERKĘ ZA 40 000 ZŁ

  Dodano: 2016-12-15

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w  Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 32-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  28 sierpnia  2016 r. w jednej z miejscowości województwa lubuskiego, za pośrednictwem portalu internetowego - ogłoszeniowego, rozpowszechniał ogłoszenie o odpłatnym zbyciu narządu w postaci nerki za kwotę 40 000 zł w celu jej przeszczepienia..

 • ARESZT ZA ZNĘCANIE SIĘ NAD KONKUBINĄ I ZNIEWAŻANIE FUNKCJONARIUSZA POLICJI

  Dodano: 2016-12-12

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 57-letniego mężczyzny.
  Podejrzanemu zarzucono, że w okresie od października 2013 r. do 28 listopada 2016 r. w Nowej Soli, w miejscu zamieszkania znęcał się psychicznie i fizycznie nad konkubiną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości  notorycznie wszczynał awantury domowe, podczas których krzyczał na pokrzywdzoną , wyzywał ją słowami obelżywymi, wielokrotnie groził pozbawieniem życia oraz uszkodzeniem ciała, nie wpuszczał do mieszkania, wyganiał z domu, popychał, szarpał, rzucał w pokrzywdzoną przedmiotami domowego użytku, bił pięściami  po całym ciele.

 • ARESZT DLA 33 -LETNIEGO RECYDYWISTY ZA UDERZENIE POLICJANTA I ZNIEWAŻANIE

  Dodano: 2016-12-02

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 33-letniego mężczyzny podejrzanego o to, że  22 listopada 2016 r. w Nowej Soli działając w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa  kilkakrotne słownie  używając gróźb karalnych zmuszał funkcjonariuszy  policji do zaniechania podjętej przez nich prawnej czynności służbowej,  a następnie kilkukrotnie znieważał tych funkcjonariuszy policji a następnie naruszył  nietykalność cielesną  jednego z policjantów uderzając go pięścią w głowę  podczas i w związku z pełnieniem przez nich obowiązków służbowych.

 • ARESZT DLA KOBIETY ZA WŁAMANIE I KRADZIEŻ 500 000 ZŁ

  Dodano: 2016-12-02

  Nowa Sól. Prokurator  Rejonowy w Nowej Soli poinformował o zatrzymaniu, a następnie skierowaniu wniosku do sądu o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec mieszkanki Nowej Soli, której zarzucono dokonanie latem 2016 roku kradzieży z włamaniem do jednego z mieszkań i kradzież pieniędzy w kwocie 500 tys. zł.

 • FUNKCJONARIUSZ POLICJI OSKARŻONY O PRZEROBIENIE DOKUMENTU

  Dodano: 2016-11-23

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony w bliżej nieustalonym okresie czasu od 2 września 2015 r. do 14 grudnia 2015 r. w jednej z miejscowości powiatu wschowskiego, jako funkcjonariusz  komisariatu Policji przekroczył swoje uprawnienia przez przerobienie, w celu użycia za autentyczny, dokumentu w postaci zwrotnego potwierdzenia odbioru zawiadomienia o skierowaniu wniosku o ukaranie za wykroczenie do Sądu Rejonowego we Wschowie. Oskarżony przerobił dokument w ten sposób, że wpisał  datę wcześniejszą  niż data faktycznego doręczenia zawiadomienia. Tak przerobiony dokument oskarżony następnie przedłożył w sądzie, czym działał na szkodę ustalonej osoby uniemożliwiając mu wzięcie udziału w postępowaniu przed Sądem w charakterze oskarżyciela posiłkowego.

Strona: