POLICJANT PODEJRZANY O GWAŁT

Dodano: 2011-09-26

Zielona Góra. W związku z dużym zainteresowaniem mediów potwierdzamy, że Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze prowadzi sprawę dot. zdarzenia, które miało miejsce w dniu 24 września. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że owego dnia 41-letni funkcjonariusz Policji doprowadził 22-letnią pokrzywdzoną w jej mieszkaniu do obcowania płciowego.  

Jednocześnie informujemy, że prokurator wszczął w tej sprawie śledztwo własne, to jest takie, w którym osobiście wykonuje większość czynności procesowych.

Na wniosek Prokuratora Rejonowego w Zielonej Górze Sad Rejonowy zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.  

Prokuratura Rejonowa w Zielonej Górze w najbliższym czasie planuje zwrócić się do Prokuratora Okręgowego o przekazanie sprawy do prowadzenia innej jednostce organizacyjnej prokuratury okręgu zielonogórskiego w celu zapewnienia bezstronności.

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego kto, wykorzystując bezradność innej osoby doprowadza ją do obcowania płciowego podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

O sprawie będziemy informować w odrębnych komunikatach.