SPOWODOWAŁ WYPADEK I ZBIEGŁ Z MIEJSCA ZDARZENIA

Dodano: 2019-02-06

Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 58- letniemu mężczyźnie.
Oskarżonemu zarzucono, że w marcu 2016 roku w jednej z miejscowości pod Zieloną Górą naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym w ten sposób, iż kierując samochodem marki Fiat Punto, wykonując manewr wyprzedzania w miejscu niedozwolonym nie dostosował się do znaku drogowego poziomego P4 (podwójna linia ciągła) oraz zakazu wyprzedzania i dojeżdżając do wierzchołka wzniesienia  nie upewnił się, czy ma dostateczne miejsce do bezpiecznego ukończenia manewru wyprzedzania, wskutek czego wymusił pierwszeństwo  na kierującej  samochodem marki Citroen Berlingo.  Oskarżony zmusił ją w ten sposób do gwałtownej zmiany kierunku ruchu, w wyniku którego pokrzywdzona straciła panowanie nad pojazdem i uderzyła w nadjeżdżający z przeciwka samochód Volkswagen Passat.
 
W następstwie wypadku  pokrzywdzona doznała obrażeń ciała, które to obrażenia naruszyły czynności narządu ciała na okres powyżej 7 dni.
Sprawca zbiegł z miejsca wypadku.
Zgodnie z przepisami kodeksu karnego, Art.  177.  [Spowodowanie wypadku w komunikacji]
§  1.  Kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
Art.  178.  [Zaostrzenie karalności wobec sprawcy katastrofy lub wypadku]
§  1.  Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173, art. 174 lub art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę, a w przypadku przestępstwa określonego w art. 177 § 2 w wysokości nie niższej niż 2 lata, do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę. /jcz