ARESZT ZA UPRAWĘ 381 SZTUK KRZEWÓW KONOPI INNYCH NIŻ WŁÓKNISTE ORAZ POSIADANIE SUSZU MARIHUANY

Dodano: 2020-06-25

Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 35-letniego mężczyzny.
Podejrzanemu zarzucono, że do 09.06.2020 r. w jednej w miejscowości powiatu wschowskiego  zajmował się nielegalną  uprawą konopi oraz posiadał wbrew ustawie znacznych ilości suszu konopi tzw. marihuany.
Z dotychczasowych ustaleń wynika, że  od bliżej nieustalonej daty do 9 czerwca 2020 roku, wbrew przepisom ustawy, prowadził uprawę 381 sztuk krzewów konopi innych niż włókniste, mogącą dostarczyć znaczne ilości ziela tych konopi, tj. o przestępstwo z art. 63 ust. 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Nadto  od bliżej nieustalonej daty do 9 czerwca 2020 roku, wbrew przepisom ustawy, posiadał znaczne ilości środka odurzającego w postaci suszu konopi tzw. marihuany o wadze netto 297,36 gram, tj. o przestępstwo z art. 62ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii.

Uprawę krzewów konopi ujawniono na terenie posesji należącej do podejrzanego, zaś  marihuanę w wyniku przeszukania miejsca jego zamieszkania.

Działanie podejrzanego odbywało się w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Sąd Rejonowy we Wschowie zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie. /jcz