Numery kont bankowych prokuratury

Poręczenia majątkowe, zabezpieczenia majątkowe, zabezpieczenia mienia

 
BGK Zielona Góra (PLN)
12 1130 1222 0030 2049 3390 0001

lub
Pekao SA

45 1240 6957 0111 0000 0000 0411


EURO
BGK Zielona Góra

82 1130 1222 0030 2049 3390 0002


USD
BGK Zielona Góra

55 1130 1222 0030 2049 3390 0003


GBP
BGK Zielona Góra
28 1130 1222 0030 2049 3390 0004wpłaty za kserokopie


NBP  Zielona Góra
23 1010 1704 0021 7622 3100 0000

szczegółowe informacje w Wydziale VII Budżetowo - Administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze pod nr tel. 068 32 91 751