Kierownictwo

Prokurator Okręgowy
Jarosław Kijowski

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

JK

Zastępca Prokuratora Okręgowego
Marcin Chrzanowski

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

MCH


kontakt z sekretariatem Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze / Zastępcy :

tel.  68 32 91 700 - Elżbieta Porczyńska
fax: 68 32 91 748

e-mail: sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
kontakt e- puap