Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  data umieszczenia informacji: 2015-06-22

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

  data umieszczenia informacji: 2015-05-26

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej, VII G 211/05/15  

  data umieszczenia informacji: 2015-05-18

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-04-28

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu, III G 211/06/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-04-24

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego, VII G 211/05/15.

  data umieszczenia informacji: 2015-04-22

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. zamówienia publicznego na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

  data umieszczenia informacji: 2015-04-17

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  data umieszczenia informacji: 2015-04-13

 • Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami.
  Przedmiar robót
  Dodatek 1: Projekty budowlane (branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna)- tom I, tom II, tom III;
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna).

  data umieszczenia informacji: 2015-04-13

 • Zapytanie_ofertowe o wartości do 30 tysięcy Euro - na wykonanie trzebieży późnej wraz z wycinką trzech drzew z terenu leśnego na Ośrodku Szkoleniowo-Rekreacyjnym w Niesulicach.   zapytanie ofertowe mapa zał. nr7 PUL PUL OSR NIesulice 2014-2023 formularz ofertowy- zał nr 2 DEC Ministra Środowiska o zatwierdzeniu PUL  

  data umieszczenia informacji: 2015-03-30