Plan postępowań w zamówieniach publicznych

Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przewiduje przeprowadzić w danych roku roku finansowym:

ROK 2019

 
Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przewiduje przeprowadzić w danych roku roku finansowym:

 

ROK 2018

 Plan postępowań o udzielenie zamówień jakie Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze przewiduje przeprowadzić w danych roku roku finansowym:

 

ROK 2017