Zamówienia publiczne - Aktualne

 • Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 30 tys. euro, w zakresie świadczenia usług medycyny pracy dla jednostek prokuratur okręgu zielonogórskiego.   Formularz ofertowy.
  Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

  data umieszczenia informacji: 2017-07-04

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie usług: udostępnienie sali sekcyjnej, przechowywanie i przewóz zwłok oraz szczątków ludzkich na obszarze administracyjnym Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.   Protokół z otwarcia ofert.

  data umieszczenia informacji: 2017-06-20

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.

  data umieszczenia informacji: 2016-05-25

 • Ogłoszenie o zamówieniu na roboty budowlane w zakresie remontu obiektu przy ul. Dworcowej 57 w Żaganiu.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Przedmiar robót
  Dodatek 1: Projekty budowlane tom I, tom II, tom III, aneks do projektu;
  Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (branża budowlana, sanitarna oraz elektryczna); Warunki techniczne wykonania przyłącza wodociągowego.

  data umieszczenia informacji: 2016-04-15

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego".

  data umieszczenia informacji: 2016-04-08

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Opis przedmiotu zamówienia

  data umieszczenia informacji: 2016-03-21

 • Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: "Świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległych jej prokuratur okręgu zielonogórskiego", PO III G 211.2.2016.

  data umieszczenia informacji: 2016-03-18

 • Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dot. świadczenia kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.o, PO III G 211.02.2016.

  data umieszczenia informacji: 2016-03-09

 • Ogłoszenie o zamówieniu na świadczenie kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu zielonogórskiego.
  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  Opis przedmiotu zamówienia

  data umieszczenia informacji: 2016-03-03

 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługi: ochrony osób i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej, PO III G 211.01.2016

  data umieszczenia informacji: 2016-02-26