JEST NAS 7 MILIONÓW !!!

Dodano: 2010-12-17

Jest NAS 7 milionów - oczywiście chodzi o 7 milionów wirtualnych gości Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. Jest to pewien żart, uproszczenie, gdyż na stronę trafiają różni czytelnicy i nie wszyscy jednocześnie. Stronę odwiedziło 7 milionów gości w ciągu pięciu i pół roku!

Ogromną radość sprawia nam każdy czytelnik, który powraca na stronę uznając, że strona zawiera dla niego interesujące informacje w zakresie prawa karnego, gdzie z łatwością może odszukać potrzebny mu przepis prawny czy adres instytucji niosącej pomoc.

W sierpniu 2004 roku, gdy strona internetowa powstawała zamysłem jej Twórców było informowanie lokalnych przedstawicieli środków masowego przekazu, a za ich pośrednictwem społeczeństwa, o działalności prokuratur okręgu zielonogórskiego. Cel ten został, i nadal będzie, realizowany. Prezentowane na portalu informacje są bardzo często pierwszym źródłem informacji o zaistniałych przestępstwach, jego sprawcach i o ich ukaraniu. Dziennikarze, którzy zaglądają na stronę internetową Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze mogą być pewni, że są dobrze poinformowani o bieżących wydarzeniach związanych ze zwalczaniem przestępczości. Mają oni również możliwość pogłębienia swojej wiedzy o ciekawym zdarzeniu bezpośrednio u źródła, jakim jest Rzecznik Prasowy.

W tym miejscu Redakcja musi podziękować wszystkim przedstawicielom środków masowego przekazu za wykorzystywanie strony w potrzebnej społecznie pracy, którą wykonują.

Stronę, w szczególności Księgę gości, odwiedzają osoby, które szukają profesjonalnej odpowiedzi na nurtujące ich problemy prawne. Na każde pytanie, jeżeli tylko nie odnosi się do zindywidualizowanej sprawy, staramy się odpowiadać, realizując w tym zakresie potrzebę podnoszenia świadomości prawnej społeczeństwa, w którym sami przecież żyjemy. Mamy nadzieję, że udzielane odpowiedzi czynią zadość oczekiwaniom pytających i jednocześnie, mimo swojej wymuszonej ogólności, dają wskazówki postępowania zgodnego z literą prawa.

Dziękujemy wszystkim studentom, aplikantom i osobom zainteresowanym prawem za czytanie naszej strony. Wielu z Was już za kilka lat będzie wykonywało swój zawód, nadając abstrakcyjnym przepisom konkretny wymiar -wymiar ludzki, kryjący się za każdą indywidualną sprawą. To Wy będziecie wkrótce tworzyć prawo, je urzeczywistniać czy kierować zespołami ludzkimi. Jesteśmy przekonani, że zdobyta wiedza, także ta wyczytana na naszej stronie, i poczucie misji towarzyszące wykonywanej pracy, przyniesie Wam zadowolenie i satysfakcję. 

Szczególnie jesteśmy radzi, że naszą stronę odwiedzają ludzie już dziś profesjonalnie zajmujący się prawem: prokuratorzy i sędziowie - różnych szczebli, adwokaci, notariusze czy policjanci. Ogromna ilość dostępnych źródeł dotyczących poszczególnych zagadnień, czasami bardzo specjalistycznych sprawia, iż czytelnicy z tej grupy są dla Nas szczególnie cenni. Ogromną satysfakcję może bowiem odczuwać Redakcja portalu, do którego zaglądają fachowcy z określonej dziedziny wiedzy.

Wszystkim czytelnikom strony Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze bardzo dziękujemy za to, że nas odwiedzają i chcą odwiedzać!!!

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze jest instytucją nowoczesną. Wszystkie jednostki mieszczą się w przestronnych budynkach, wyposażone są w wewnętrzną sieć komputerową, mają dostęp do zewnętrznych baz danych. Każde stanowisko pracy wyposażone jest w sprzęt komputerowy, a każdy pracownik ma właściwe warunki pracy.

W chwili powstawania portalu internetowego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w zbliżonym do obecnego kształcie wiele osób z dużym zainteresowaniem przyglądało się dziełu tworzonemu przez prokuratora Jana Wojtasika. Dziś wiemy, że stworzona przez niego strona jest potrzebna nie tylko prokuratorom naszego okręgu, społeczności lokalnej, ale także szerokiemu kręgowi czytelników. Wiemy także, że zespół redakcyjny składa się z ludzi z pasją, którzy poza normalnymi obowiązkami związanymi z wykonywaną w prokuraturze pracą chętnie poświęcają swój czas na rzecz strony. Ludzie Ci pasji nie tracą i dziś, a wręcz "zarażają" nią inne osoby, które angażują się w jej tworzenie. 

Wszystkim tym osobom, które są formalnie w redakcji strony, ale także cichym jej współpracownikom bardzo dziękujemy za zaangażowanie i umiejętność oddawania swojego czasu innym - naszym drogim Czytelnikom.

7 milionów zobowiązuje!

Ta, jak się kiedyś wydawało nieosiągalna, magiczna liczba sprawia, iż nadal chcemy rozwijać naszą stronę. Wielu czytelników znalazła ostatnio dodana zakładka w Antykwariacie Piłata dotycząca wystąpień publicznych. Z akceptacją przyjęto selekcjonowanie aktualnych wiadomości w zakładkach dotyczących poszczególnych Prokuratur Rejonowych naszego okręgu. Pragniemy zapewnić, że dołożymy wszelkich starań, aby nadal stronę rozwijać formalnie i merytorycznie.

Rozwój taki będzie jednak możliwy tylko wówczas, gdy czytelnicy zechcą podzielić się swoim uwagami i inspiracjami.

Wiemy również, że realizacja misji publicznej prokuratora ujęta w słowach: Służyć, Chronić, Pomagać, Żądać ukarania będzie łatwiejsza, jeśli będzie możliwy dialog społeczny pomiędzy prokuraturą jako instytucją a społeczeństwem, choćby na takim lokalnym forum, jakim jest strona Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.