INFORMACJA DLA POKRZYWDZONYCH DZIAŁALNOŚCIĄ SKLEPU INTERNETOWEGO ICD-AGD.PL I FIRMĘ DAN - POL

Dodano: 2009-04-20

Zielona Góra - Świebodzin - Sulechów. Wydział VI do Spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze pod sygnaturą VI Ds. 5/09 prowadzi -  przejęte z Prokuratury Rejonowej w Świebodzinie (poprzednia sygnatura akt 3 Ds. 346/08) postępowanie przeciwko Damianowi O. podejrzanemu o popełnienie szeregu oszustw za pośrednictwem założonego w tym celu sklepu internetowego "lcd-agd.pl" oraz firmy DAN-POL.

Na wstępie pragniemy poinformować, iż prowadzącym postępowanie znane są dane osobowe wszystkich- 230 pokrzywdzonych działalnością wspomnianego sklepu internetowego. Sukcesywnie również napływają - przekazywane z jednostek Prokuratury i Policji z terenu całego kraju, materiały związane z przyjęciem do protokołu zawiadomień o popełnieniu przestępstwa. Pokrzywdzeni, z którymi nie przeprowadzono dotąd czynności procesowych, a zatem ci, którzy nie zgłosili się w żadnej formie w toczącym się postępowaniu, jak i osoby, które ograniczyły się do złożenia pisemnego zawiadomienia o przepełnieniu przestępstwa, w najbliższym czasie zostaną przesłuchani w charakterze świadków- pokrzywdzonych, w jednostkach Prokuratury lub Policji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania. 

O wszelkich potrzebach stawiennictwa celem przesłuchania, czy też ewentualnego dostarczenia dokumentacji związanej z potwierdzeniem dokonania transakcji ze sklepem "lcd-agd.pl", jak również w przypadkach wskazanych w procedurze karnej, ustaleni pokrzywdzeni zostaną poinformowani pisemnie. 

Z uwagi na możliwość usprawnienia systemu informowania pokrzywdzonych o istotnych rozstrzygnięciach śledztwa, prokurator zwraca się do nich z uprzejmą prośbą o przekazanie na adres meilowy wydzial.pg@zielona-gora.po.gov.pl aktualnego adresu poczty elektronicznej wraz z potwierdzeniem zgody na dokonywanie doręczeń i zawiadomień drogą elektroniczną.

Ze względu na charakter sprawy - wielość osób pokrzywdzonych - z terenu całego kraju, potrzebę koncentracji materiału dowodowego pozwalającego na późniejsze skuteczne dowodzenie sprawstwa i winy przed Sądem -  co do wszystkich uwikłanych w proceder osób oraz dążenie do zabezpieczenia roszczeń pokrzywdzonych, rzetelne przeprowadzanie postępowania przygotowawczego absorbuje znaczną ilość czasu.

Podziału sumy podlegającej w toku śledztwa zabezpieczeniu na poczet roszczeń pokrzywdzonych dokona rozpoznający sprawę Sąd w wyroku kończącym postępowanie. O skierowaniu do Sądu aktu oskarżenia - wszyscy pokrzywdzeni zostaną pisemnie poinformowani. [R.G.]

zobacz także inne informacje w tej sprawie:

-informacja z dnia 08.12.2008 r.- KOMUNIKAT. ŚLEDZTWO W SPRAWIE OSZUSTW PRZY ZAKUPACH SPRZĘTU RTV
-informacja z dnia 15.01.2009 r.-  WRACAMY DO TEMATU. ŚLEDZTWO W SPRAWIE OSZUSTW PRZY ZAKUPACH SPRZĘTU RTV