NIE WYSTAWIŁA RACHUNKU

Dodano: 2004-08-12

Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze 29 lipca 2004 r. skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 54 letniej stomatolog z Zielonej Góry. Oskarżona w okresie od 12-17 czerwca 2003 r. w Zielonej Górze, wbrew obowiązkowi nie wystawiała na żądanie pacjenta - Ryszarda S. rachunku potwierdzającego wykonanie w jej prywatnym gabinecie na jego rzecz usług stomatologicznych.

Wobec powyższego dnia 2 lipca 2003 roku Ryszard S. powiadomił I Urząd Skarbowy w Zielonej Górze o zajściu. Urząd wszczął postępowanie przygotowawcze podczas którego ustalono, że pacjent odwiedzał gabinet Pani stomatolog w okresie od 8 maja do 17 czerwca 2003 r. W tym czasie wykonane na jego rzecz zabiegi stomatologiczne wyniosły łącznie 1800 zł. Taką należność Ryszard S. uiścił w ratach podczas kolejnych wizyt. W dniu 12 czerwca 2003 r. pacjent poprosił o wydanie rachunku za świadczone usługi. Lekarka jednak odmówiła twierdząc, że wystawienie rachunku jest zbyteczne, bowiem koszty leczenia nie mogą być przedmiotem odliczeń podatkowych. Po pięciu dniach pacjent ponownie poprosił o wystawienie rachunku - i tym razem bezskutecznie. Wobec powyższych faktów Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował akt oskarżenia przeciwko 54 letniej stomatolog. Oskarżonej grozi kara grzywny w wysokości 240 stawek dziennych.