Nasza misja:

Służyć
społeczeństwu stojąc na straży praworządności i odpowiadając za ściganie przestępstw
Chronić
obywateli przed naruszaniem prawa w różnych jego obszarach
Pomagać

w przypadkach naruszenia prawa karnego, cywilnego i administracyjnego
Żądać ukarania
przez Sąd wszystkich, którzy ten porządek prawny naruszają

Kondolencje

Pani Prokurator Marcie Kosickiej
z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze
wyrazy głębokiego żalu i współczucia
z powodu śmierci Teścia
składa

kierownictwo
oraz koleżanki i koledzy
z prokuratur okręgu zielonogórskiego

Aktualności

 • OSZUKAŁ CO DO FAKTU ZAWIRUSOWANIA TELEFONU I TABLETU

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 21 letniemu mężczyźnie, który w okresie od sierpnia do września 2016 roku w Gubinie działając w krótkich odstępach czasu doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 432,80 zł, pokrzywdzoną poprzez wprowadzenie jej w błąd co do faktu zawirusowania telefonu, tabletu i dokonywaniu opłat za usunięcie wirusów z zainfekowanych urządzeń na wskazany przez niego rachunek bankowy, przesyłaniu potwierdzeń nadania przelewów do nieistniejącej firmy w Warszawie, w celu uniknięcia obciążenia dalszymi opłatami za które pokrzywdzona poniosła opłaty w kwocie 78 zł, czym spowodował u niej straty w łącznej kwocie 510,80 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-23 [ID : 11957]

  » Czytaj dalej

 • DOMOWY OPRAWCA OSKARŻONY O GWAŁCENIE MAŁOLETNIEJ CÓRKI. GŁOWĘ ŻONY WSADZIŁ DO WERSALKI I PO NIEJ.. SKAKAŁ

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 52 letniemu mężczyźnie. 
  Oskarżonemu zarzucono, że  w 2003 roku w jednej z miejscowości powiatu nowosolskiego, działając ze z góry powziętym zamiarem, wielokrotnie i w krótkich odstępach czasu, przemocą, poprzez przełamanie oporu i ściągnięcie piżamy, doprowadzał swoją córkę - wówczas małoletnią poniżej lat 15  do obcowania płciowego.

  Dodano dnia: 2017-01-20 [ID : 11956]

  » Czytaj dalej

 • BEZPRAWNE SAMOUWOLNIENIE

  Krosno Odrzańskie. Prokurator Rejonowy w Krośnie Odrzańskim skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 33 letniemu mężczyźnie, który  16 sierpnia 2016 r. w trakcie wykonywania prac porządkowych w systemie bez konwojenta poza terenem Aresztu Śledczego w Lubsku, będąc na podstawie wyroku Sądu pozbawionym wolności, uwolnił się sam poprzez oddalenie się z miejsca wykonywania pracy.

  Dodano dnia: 2017-01-19 [ID : 11955]

  » Czytaj dalej

 • ARESZT DLA RECYDYWISTY ZNĘCAJĄCEGO SIĘ NAD ŻONĄ

  Nowa Sól. Prokurator Rejonowy w Nowej Soli skierował do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania wobec 65-letniego mężczyzny.
  Podejrzanemu zarzucono, że w okresie od 10 lipca 2016 r.  do 13 stycznia 2017 r. , będąc uprzednio skazanym za podobne przestępstwo umyślne na karę pozbawienia wolności i w ciągu 5 ;lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary, znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją żoną w ten sposób, że będąc w stanie nietrzeźwości , bez powodu wszczynał awantury domowe, w trakcie których wyzywał pokrzywdzoną słowami powszechnie uznanymi za obelżywe, poniżał ją wykrzykiwał  groźby pozbawienia życia i uszkodzenia ciała , zakłócał spoczynek nocny, wyganiał z domu, popychał, szarpał, ściskał oraz uderzał ją po ciele , nie stosując się przy tym do orzeczonego prawomocnym wyrokiem przez Sąd Rejonowy w Nowej Soli nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzoną.

  Dodano dnia: 2017-01-19 [ID : 11954]

  » Czytaj dalej

 • OSKARŻENI O WPROWADZANIE DO OBROTU NA JEDNEJ Z DYSKOTEK TZW.DOPALACZY

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował w ostatnim czasie do sądu akt oskarżenia przeciwko 3 osobom w wieku od 26 do 35 lat : 2 mężczyznom i kobiecie.
  Oskarżonym zarzucono, że  w okresie od czerwca 2015 r. do listopada 2015 r. przybyli do Zielonej Góry z innego miasta i na terenie jednej z dyskotek, sprowadzili niebezpieczeństwo  dla życia lub zdrowia wielu osób w ten sposób, że wspólnie i w porozumieniu, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru wprowadzali do obrotu nieustaloną ilość szkodliwych dla zdrowia substancji z grupy pochodnych - izomeru CMC (tzw. dopalaczy) o działaniu psychoaktywnym w ilości nie mniejszej niż 40 gramów o wartości czarnorynkowej nie mniejszej niż 1600 zł.

  Dodano dnia: 2017-01-18 [ID : 11953]

  » Czytaj dalej

 • DOKONAŁ KRADZIEŻY ENERGII ELEKTRYCZNEJ

  Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek w trybie art. 335 kpk (dobrowolne poddanie się karze) wobec 46 letniego mężczyzny, który we wrześniu 2016 r. w mieszkaniu w jednej z miejscowości koło Żar, samowolnie podłączył przewody instalacji odbiorczej do głównego przyłącza energetycznego z pominięciem układu pomiarowego i dokonał w ten sposób kradzieży energii elektrycznej, czym działał na szkodę Enea Operator Sp. z o.o. Mężczyzna działał w warunkach recydywy czyli powrotu do przestępstwa.

  Dodano dnia: 2017-01-17 [ID : 11952]

  » Czytaj dalej

 • POPRACUJE SPOŁECZNIE ZA NIEDOSTARCZENIE PRZESYŁEK I PORZUCENIE ICH W OGÓLNODOSTĘPNYM MIEJSCU

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze skierował do sądu wniosek o wydanie wyroku skazującego w trybie art. 335par 1 kk wobec 29-letniego mężczyzny.
  Oskarżonemu zarzucono, że 21 stycznia 2016 r. w Zielonej Górze , będąc zatrudniony w spółce dostarczającej korespondencję, nie będąc uprawnionym , znacznie utrudnił uprawnionym tj. 4 osobom - 3 kobietom i mężczyźnie oraz osobie reprezentującej  jeden z "Parafialnych zespołów Caritas", zapoznanie  z istotną informacją zawartą w adresowanych do nich przesyłkach , poprzez niedoręczenie ich adresatom i porzucenie w miejscu ogólnodostępnym.

  Dodano dnia: 2017-01-17 [ID : 11951]

  » Czytaj dalej

 • ZŁOŻYŁ MAŁOLETNIEMU NA INTERNETOWYM PORTALU OGŁOSZENIOWYM PROPOZYCJĘ WYKONANIA INNYCH CZYNNOŚCI SEKSUALNYCH

  Zielona Góra. Prokurator Rejonowy w Zielonej Górze  skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 24-letniemu mężczyźnie.
  Oskarżony  1 września 2015 r. w Krakowie , posługując się adresem mailowym na internetowym portalu ogłoszeniowym złożył propozycję wykonania innych czynności seksualnych oraz poddania się innym czynnościom seksualnym małoletniemu poniżej lat 15.

  Dodano dnia: 2017-01-16 [ID : 11950]

  » Czytaj dalej

 • USIŁOWAŁ UDERZYĆ SIEKIERĄ W GŁOWĘ POKRZYWDZONEGO

  Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 64 letniemu mężczyźnie, który 21 października 2016 r. działając w zamiarze bezpośrednim pozbawienia życia pokrzywdzonego, usiłował uderzyć siekierą w okolice jego głowy, lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na to, iż w trakcie zamachu potknął się zmieniając kierunek i siłę ciosu. W wyniku tego czynu sprawca spowodował u pokrzywdzonego obrażenia ciała w postaci głębokiego, podłużnego otarcia naskórka brzucha, skutkującego naruszeniem czynności narządów ciała na okres nie dłuższy niż 7 dni.

  Dodano dnia: 2017-01-16 [ID : 11949]

  » Czytaj dalej

 • NĘKAŁ SWOJA BYŁĄ ŻONĘ, GROZIŁ JEJ POZBAWIENIEM ŻYCIA I POBICIEM

  Wschowa. Prokurator Rejonowy we Wschowie oskarżył 37 letniego mężczyznę, który w okresie od grudnia 2015 r. do końca sierpnia 2016 r. we Wschowie działając w krótkich odstępach czasu uporczywie nękał byłą żonę w ten sposób, że wielokrotnie wykonywał do niej o różnych porach dnia i nocy połączenia telefoniczne i wysyłał wiadomości tekstowe sms, w których groził jej pozbawieniem życia i pobiciem, co wzbudziło u pokrzywdzonej uzasadnione okoliczności poczucia zagrożenia oraz istotnie naruszyło jej prywatność, a także w ww czasie nachodził pokrzywdzoną w miejscu zamieszkania, pracy oraz na terenie miasta kierował pod jej adresem groźby.

  Dodano dnia: 2017-01-13 [ID : 11948]

  » Czytaj dalej

Nowości na stronie

Kampania "16 Dni Przeciw Przemocy Wobec Kobiet"
Kampania
"16 Dni Przeciw
Przemocy Wobec Kobiet"
Nie daj się zrobić w słupa