SEMINARIUM "SZARA STREFA GOSPODARCZA - NOWE WYZWANIE DLA NAUK SĄDOWYCH" CZAS ZACZĄĆ

Dodano: 2011-05-06

Prokuratura Okręgowa. Powoli zamykane są ostatnie przygotowania do kolejnego - VII Seminarium Kryminalistycznego w Jesionce "Szara strefa gospodarcza - nowe wyzwanie dla nauk sądowych". W tym roku honorowy patronat nad tym przedsięwzięciem objął Prokurator Generalny Andrzej Seremet.  

W jego organizację zaangażowała się również Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury zapewniając znaczące środki na jego przeprowadzenie.

Na seminarium jako wykładowców udało się zaprosić wyśmienitych przedstawicieli nauki i wybitnych praktyków. Tak jak w latach ubiegłych jego uczestnikami będą prokuratorzy i sędziowie okręgów jeleniogórskiego, konińskiego, legnickiego, poznańskiego, szczecińskiego, wrocławskiego i oczywiście zielonogórskiego. W tym roku będzie liczne grono funkcjonariuszy ABW, CBA i CBŚ oraz policji, a więc wszyscy, którzy z ramienia organów ścigania zajmują się przestępczością gospodarczą.

W poprzednich latach podejmowane były podczas seminariów istotne z punktu widzenia aktualnej nauki i bieżących potrzeb zagadnienia.

Pierwsze seminarium Technika kryminalistyczna w służbie współczesnego śledztwa /2005/ stanowiło podstawy zbliżenia nauki, często oderwanej od rzeczywistości do bieżących potrzeb śledczych.

Seminarium Obraz zbrodni - portretem sprawcy /2006/ stanowiło już wyzwanie dla praktyki, aby nowoczesne, ale już dostępne na miejscu zdarzenia narzędzia badawcze wykorzystywać do ujawniania śladów kryminalistycznych.  

Spotkanie zatytułowane Komputer jako narzędzie poprawy efektywności śledztwa /2007/ przeniosło nas w świat przestępczości wirtualnej.

Seminarium, którego myślą przewodnią była Jakość czynności kryminalistycznych /2008/ odpowiadało na potrzebę zdecydowanej poprawy wyników czynności śledczych na miejscu przestępstwa.

Diagnostyka maskowanego zabójstwa /2009/ miała uczulić nas wszystkich na różnorodność zdarzeń prowadzących do najtragiczniejszego skutku - do śmierci człowieka.

Z myślą o dalekiej przyszłości, jak się wówczas wydawało, a która stała się bardzo szybko palącą potrzebą dnia dzisiejszego było przygotowywane seminarium Czas i przestrzeń zbrodni wielokrotnej /2010/. Planując i organizując to seminarium zakładaliśmy, że nigdy nie będzie potrzeby praktycznego wykorzystania wiedzy na nim zdobytej.

Tematyka obecnego seminarium przeciwnie - jest wynikiem pilnej konieczności zdecydowanej reakcji na przeniesienie się zorganizowanej przestępczości w świat "białych kołnierzyków", przestępców traktujących swoją przestępczą działalność jako stałe źródło dochodu.

Każde z seminaryjnych spotkań stanowiło platformę integracji nauki i praktyki. Wszyscy ich uczestnicy wywozili z Drzonkowa, a później z Jesionki - i ogólnie z Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze ogromny bagaż nowej zdobytej wiedzy oraz głębokie przekonanie o potrzebie tego typu spotkań. Mam nadzieję, że i w tym roku pod względem merytorycznym oraz - równie ważnym - organizacyjnym będzie to  owocne dla wszystkich jego uczestników. Mam też nadzieję, że uda się w całości zrealizować program seminarium.

 

                                                                                                       Prokurator Okręgowy
                                                                                                         dr Alfred Staszak