ŚLEDZTWO WOBEC BYŁEGO KOMORNIKA W ZWIĄZKU Z PODEJRZENIEM PRZYWŁASZCZENIA ŚRODKÓW NA SZKODĘ 527 WIERZYCIELI

Dodano: 2019-05-21

Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze nadzoruje śledztwo przeciwko byłemu komornikowi podejrzanemu o  niedopełnienie obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej i przywłaszczenia powierzonych mu środków finansowych w ramach postępowań egzekucyjnych, działając na szkodę interesu publicznego i stron postępowania egzekucyjnego to jest o czyny z art. 231 § 2 k.k. i z art. 284 § 2 k.k.. w zw. z art. 11 § 2 k.k i inne.
Śledztwo w przedmiotowej sprawie wszczęto w wyniku zawiadomienia złożonego przez Przewodniczącego Rady Izby Komorniczej  po uzyskaniu wyników wizytacji w toku której stwierdzono niedobory kasowe w łącznej kwocie 2.810.031,30 zł. 

W toku śledztwa ustalono, iż komornik  prowadząc kancelarię komorniczą nieterminowo i ze znacznymi opóźnieniami dokonywał przelewów należności uzyskanych od dłużników w postępowaniach egzekucyjnych, przywłaszczył powierzone mu środki na szkodę 527 ustalonych wierzycieli. Ponadto nie wywiązywał się również z obowiązku spłaty odsetek wierzycielom za nieterminowe przekazywanie należności.

21 maja 2019 roku Sąd Rejonowy w Zielonej Górze na wniosek Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze zastosował wobec podejrzanego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.