WIELKA OBŁAWA NA GRUPY PRZESTĘPCZE ZAJMUJĄCE SIĘ WŁAMANIAMI DO BANKOMATÓW

Dodano: 2018-02-06

Blisko 200 policjantów z CBŚP, z KWP w Gorzowie Wielkopolskim, z KWP w Poznaniu,  BOA, a nawet z Niemiec brało udział we wczorajszej akcji skierowanej przeciwko 2 grupom przestępczym. Śledztwo dotyczy kradzieży z włamaniami do bankomatów przy użyciu metody "na wybuch". Podczas działań zatrzymano 8 podejrzanych i zabezpieczono przedmioty mogące służyć do wysadzenia bankomatów. Śledztwo prowadzą policjanci CBŚP, pod nadzorem prokuratorów I Wydziału Śledczego Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Ze wspólnych ustaleń policjantów z zielonogórskiego Wydziału Centralnego Biura Śledczego Policji , z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz Policji niemieckiej wynika, że od stycznia 2013 roku na terenie Polski i Niemiec działy 2 zorganizowane grupy przestępcze, mające na celu kradzież pieniędzy z bankomatów przy użyciu metody "na wybuch". Rozpracowywane grupy były hermetyczne i dotarcie do organizatorów przestępczego procederu było bardzo trudne, z uwagi na wyspecjalizowanie się poszczególnych członków grup w zakresie swojej działalności. Role osób były ściśle podzielone na konkretne zadania. Policjanci ustalili, że jedni członkowie grupy zajmowali się obserwacją bankomatów, inni kradli pojazdy, które następnie były używane do przemieszczania się, kolejni dokonywali włamania do bankomatów. 
     
Według ustaleń śledczych obie zorganizowane grupy przestępcze działały również na terenie innych krajów europejskich, szczególnie w Niemczech, ale również w krajach skandynawskich. Po stronie niemieckiej problem przestępczości bankomatowej obejmował zarówno Kraj Związkowy Brandenburgii, jak i landy bardziej oddalone od granicy polsko-niemieckiej.

Z zebranego materiału wynika, że straty mogły osiągnąć kwotę nawet 15 mln zł.
Wyjaśniając kolejne włamania do bankomatów prowadzone były równolegle czynności śledcze przez zielonogórski Wydział Centralnego Biura Śledczego Policji, Komendę Wojewódzką Policji w Gorzowie Wlkp. oraz policję niemiecką - Urząd Kryminalny Brandenburgii.

Komendant Główny Policji powołał specjalną grupę, którą kierowało CBŚP, a w jej skład wchodzili również policjanci z KWP w Gorzowie Wielkopolskim. Wszystko to po to, aby rozbić zorganizowane grupy trudniące się włamaniami do bankomatów.
Efektem tych działań była wczorajsza akcja przeprowadzona w kilkunastu miejscach jednocześnie na terenie województw lubuskiego i dolnośląskiego.

Podczas tej akcji  zatrzymano osiem osób. W trakcie przeszukań policjanci znaleźli i zabezpieczyli butle z gazem technicznym, zapalniki, reduktory, zagłuszacze, radiostacje, fałszywe dowody osobiste i inne rzeczy. W realizację sprawy zaangażowanych było niemal 200 funkcjonariuszy w tym policjanci z Niemiec oraz BOA, SPAP KWP Gorzów Wlkp. SPAP KWP Poznań, a także grupy realizacyjne Zarządów z Gorzowa Wlkp. i Poznania Centralnego Biura Śledczego Policji oraz z Wydziału d/z Aktów Terroru CBŚP.

Dzisiaj nadal są wykonywane czynności w tej sprawie, m.in. oględziny oraz przesłuchania osób mających wiedzę na temat prowadzonego śledztwa, które jest nadzorowane przez Wydział I Śledczy Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze.

Zbigniew Fąfera - rzecznik PO