XIII SEMINARIUM KRYMINALISTYCZNE - NIEPOWODZENIE W LECZENIU - BŁĄD W SZTUCE CZY INNY CZYN KARALNY ?- 24-26.05.2017r.

Dodano: 2017-05-19

Zielona Góra - Zbąszyń. Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze od 2005 r. nieprzerwanie organizuje seminaria poświęcone aktualnym, ważnym i trudnym problemom przestępczości. Seminaria od 2004 r. odbywały się w Drzonkowie w powiecie zielonogórskim,  a od 2010 r. w Jesionce w powiecie nowosolskim.
 Tegoroczne XIII Ogólnopolskie Seminarium Kryminalistyczne odbędzie się w dniach 24-26 maja 2017 r., w Zbąszyniu, niedaleko Zielonej Góry, pod hasłem: "Niepowodzenie w leczeniu - błąd w sztuce czy inny czyn karalny?". Seminarium zostało objęte honorowym patronatem Prokuratora Krajowego.

 Tematem przewodnim spotkania będzie przestępczość związana z szeroko rozumianą ochroną zdrowia. Chcielibyśmy z udziałem najlepszych znawców problemu omówić skomplikowane zagadnienia błędu leczniczego oraz przestępczość pospolitą towarzyszącą dostępności do świadczeń medycznych i leków.


Seminarium będzie podzielone na kilka bloków tematycznych. Podczas nich chcielibyśmy poruszyć kwestie wszystkich rodzajów błędów medycznych w aspekcie prowadzonych śledztw i tego co prowadzi do przestępczych nadużyć. Otwarta formuła dotychczasowych seminaryjnych spotkań i  interdyscyplinarny charakter kryminalistyki, jako nauki, dają ku temu możliwość.

Realizowane we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie - Zielonogórskie Seminaria Kryminalistyczne, skupiają każdego roku niemal stu przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości z całego kraju, naukowców akademickich, wybitnych w swoich dziedzinach ekspertów. Ich wyniki omawiane są na łamach periodyków prawniczych, a przebieg dokumentowany w wersji elektronicznej w specjalnym wydawnictwie.

Uczestnikami seminarium będą prokuratorzy Działów i Wydziałów Śledczych Prokuratur okręgu: zielonogórskiego, poznańskiego, konińskiego, gorzowskiego, szczecińskiego, jeleniogórskiego, legnickiego, wrocławskiego, warszawskiego, łódzkiego, katowickiego, częstochowskiego  i gdańskiego.
Na seminarium zostali zaproszeni także przedstawiciele innych służb zajmujących się ustawowo realizowaniem zadań śledztwa z naszego terenu, a także sędziowie.

Wyrażamy przekonanie, że renoma naszego wydarzenia szkoleniowego, jak i dwunastoletnia już tradycja potwierdzą jego rangę naukową i organizacyjną. Wszyscy uczestnicy seminarium otrzymają certyfikaty potwierdzające udział w zajęciach, jak również zaświadczenia uczestnictwa w seminarium z KSSiP.

Poniżej prezentujemy szczegółowy  plan zajęć seminarium:

program XIII SK w formacie pdf