PRZYWŁASZCZYŁA POWIERZONE JEJ PIENIĄDZE

Dodano: 2017-03-09

Żary. Prokurator Rejonowy w Żarach skierował do sądu wniosek w trybie art. 335 kpk (dobrowolne poddanie się karze) wobec 42 letniej kobiecie, która w okresie od 01 października 2015 r. do 17 listopada 2016 r. w jednej z miejscowości koło Żar, przywłaszczyła powierzone jej mienie w postaci pieniędzy w kwocie 3.154 zł należących do Rady Rodziców przy Szkole Podstawowej, i nie zwróciła tych pieniędzy, pomimo żądania zwrotu.

Oskarżona przyznała się do zarzucanego jej czynu. Prokurator wniósł o karę 6 miesięcy ograniczenia wolności, potrącenia 20 procent wynagrodzenia za pracę w stosunku miesięcznym na cel społeczny wskazany przez Sąd, orzeczenie obowiązku naprawienia szkody w kwocie 3.154 zł. na rzecz pokrzywdzonej Rady Rodziców.

W razie odrzucenia wniosku przez Sąd oskarżonej grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat./AP

Czytaj więcej:
- w Ciekawie...nie tylko o prawie:
Oszustwo
Jest klasycznym przykładem przestępstwa przeciwko cudzemu mieniu. Jego istotę lepiej oddaje czasem jeszcze używane inne określenie - "oszukańcze wyłudzenie mienia". Słownik języka polskiego PWN definiuje oszustwo jako "świadome wprowadzenie kogoś w błąd lub wyzyskanie czyjegoś błędu dla własnej korzyści". Znamiona ustawowe oszustwa są niemal identyczne. Kodeks karny wyróżnia formę "oszustwa czynnego", a więc aktywnego wprowadzenia ofiary w błąd o określonym stanie rzeczy i "oszustwa biernego", które polega na wykorzystaniu już istniejącego takiego błędnego przekonania. Więcej