C.D. SPRAWY STRZELANINY W POZNANIU

Dodano: 2004-08-10

Do Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze wpłynęła opinia biegłych z Instytutu Ekspertyz Sądowych z Krakowa dotycząca wyników badań zastrzelonego w toku akcji policyjnej przy ul. Bałtyckiej w Poznaniu 30 kwietnia 2004 r. Łukasza T. i poszkodowanego w strzelaninie Dawida L. Jak wynika z badań Zakładu Toksykologii Sądowej IES z Krakowa, we krwi zabitego kierowcy pojazdu Łukasza T. pobranej po zgonie w dniu 30 kwietnia 2004 r. o gdz. 1.20, nie stwierdzono obecności amfetaminy o stężeniu powyżej 20 ng/ml.

Wykryto natomiast ketaminę w stężeniu 2064 ng/ml oraz jej metabolit neoketaminę w stężeniu 292 ng/ml. Wyznaczone stężenie tych substancji znajdowało się w zakresie terapeutycznym. We krwi pobranej w trakcie sekcji zwłok 4 maja 2004 roku wykryto atropinę w stężeniu 19 ng/ml. Wyznaczone stężenie tej substancji znajdowało się również w zakresie terapeutycznym. We krwi rannego w strzelaninie Dawida L. pobranej w dniu 30 kwietnia 2004 r. o gdz. 1.20 wykryto midazolam (stosowany przy zabiegach chirurgicznych, działanie przeciwlękowe, nasenne, uspokajające) w stężeniu 853ng/ml przekraczającym zakres terapeutyczny (80 - 250 ng/ml), amfetaminę w stężeniu poniżej 36 ng/ml. We krwi pobranej 13 godzin później wykryto u niego midazolam w stężeniu 48 ng/ml (zakres subterapeutyczny), amfetaminę poniżej 36 ng/ml oraz tiopental w stężeniu 996 ng/ml - mieszczący się jednakże w zakresie terapeutycznym.

Jak podkreślają biegli obecność amfetaminy we krwi w stężeniach 20-50 ng/ml może u osób przyjmujących ją sporadycznie powodować objawy pobudzenia i większej koncentracji. Przeciętne dawki amfetaminy przyjmowane przez narkomanów wynoszą 40-80 mg, co skutkuje poziomem we krwi rzędu 100-200 ng/ml. W efekcie stężenia amfetaminy we krwi mogą sięgać kilkaset do około 1000 ng/ml. Stwierdzenie we krwi Dawida L. obecności amfetaminy w tak niskim stężeniu może wskazywać na przyjęcie niewielkiej dawki lub przyjęcia jej w odległym czasie. Amfetamina występująca w tych stężeniach wywołuje poprawę koncentracji oraz sprawności psychomotorycznej, może jednak ułatwiać podejmowanie działań o większym ryzyku.