Groźba bezprawna/ groźba bezprawna wobec świadka/status świadka

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Groźba bezprawna/ groźba bezprawna wobec świadka/status świadka
Wyrok:
Wyrok SA w Lublinie z dnia 17 lutego 2004r, sygn. II AKa 11/04
Treść:
Użycie przez sprawcę groźby bezprawnej wobec osoby pokrzywdzonej, mającej doprowadzić ją do rezygnacji z powiadomienia organów ścigania o popełnionym na jej szkodę przestępstwie, a w rezultacie do złożenia w przyszłym postępowaniu obciążających sprawcę zeznań, wyczerpuje znamiona występku z art. 245 KK, a nie z art. 191 § 1 KK. Przestępstwo z art. 245 KK jest wprawdzie podobne do przestępstwa z art. 191 § 1 KK, ale stanowi kwalifikowaną jego postać, bowiem ochronie podlega wyłącznie osoba świadka. Pod pojęciem świadka, w ujęciu art. 245 KK należy rozumieć nie tylko osobę, która ma formalny status świadka, ale również osobę, która z powodu swej wiedzy istniejącej dla rozstrzygnięcia może być powołana na świadka w postępowaniu sądowym.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: