Rozbój/ niebezpieczny przedmiot/ jednoznaczność cech

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Rozbój/ niebezpieczny przedmiot/ jednoznaczność cech
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 7 marca 2002r., sygn. II Aka 22/02
Treść:
Dla oceny potencjału niebezpieczeństwa danego przedmiotu niezbędna jest empiryczna wiedza o jego właściwościach. Narzędzie takie winno być zidentyfikowane w sposób nie budzący wątpliwości, następnie szczegółowo opisane i ocenione. Nie wystarczy więc dla przyjęcia kwalifikowanego typu rozboju poprzestanie jedynie na stwierdzeniu, że przedmiot ów jest [przykładowo] twardy. Rozszerzenie zakresu pojęć wyjątkowych na niekorzyść oskarżonych o rozboje byłoby praktyką niedopuszczalną, a „in concreto” pozostającą również w jaskrawej sprzeczności z zasada „in dubio pro reo”.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2004, poz. 26

Zobacz również: