Wymiar kary/ zawieszenie wykonania kary/ prognoza resocjalizacyjna

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Wymiar kary/ zawieszenie wykonania kary/ prognoza resocjalizacyjna
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 24stycznia 2002r., sygn. II Aka 267/01
Treść:
Ani rodzaj dobra naruszonego przestępstwem, ani skutki przestępczego zachowania nie mogą mieć wpływu na oceną sądu, czy oskarżony zasługuje na dobrodziejstwo warunkowego zawieszenia kary. […] Na warunkowe zawieszenie wykonania orzeczonej kary zasługują jedynie sprawcy, co do których istnieje pozytywna prognoza resocjalizacyjna na przyszłość. Dotychczasowa postawa i sposób życia muszą zatem wskazywać na to, że mimo niewykonania kary zostaną osiągnięte cele kary, a w szczególności, iż sprawca nie powróci ponownie na drogę przestępstwa.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2004, poz. 18

Zobacz również: