Fałszerstwo pieniędzy/ jakość falsyfikatów/ poziom zastosowanych metod

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Fałszerstwo pieniędzy/ jakość falsyfikatów/ poziom zastosowanych metod
Wyrok:
Wyrok SA w Krakowie z dnia 8 marca 2005r., sygn. II AKa 35/05
Treść:
Dla interpretacji znamion czynnościowych podrobienia pieniędzy lub papierów wartościowych z art. 310 § 1 k.k. istotne znaczenie ma poziom imitacji. […] Do uznania, że nastąpiło podrobienie pieniędzy, nie jest konieczne osiągnięcie przez sprawcę tak łudzącego podobieństwa falsyfikatu, by mogło to wprowadzić w błąd nawet doświadczoną osobę, lecz wystarczy takie podobieństwa, aby człowiek niedoświadczony nie mógł od razu przekonać się o nieprawdziwości wręczonego mu jako pieniądz przedmiotu. […] Dla bytu tego przestępstwa nie jest istotne jakich środków działania [prymitywnych czy doskonałych] użyto do podrobienia pieniądza.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 12/2005