Umowa o pracę/ zatrudnienie pozorne/ autonomiczność decyzji pracodawcy

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Umowa o pracę/ zatrudnienie pozorne/ autonomiczność decyzji pracodawcy
Wyrok:
Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 14 lutego 2006r., sygn. III AUa 577/05
Treść:
Utworzenie konkretnego stanowiska i zatrudnienie pracownika celem realizacji zadań przypisanych do tego stanowiska leży w sferze samodzielnych decyzji pracodawcy, który ponosi wszelkie konsekwencje wynikające z podjętej decyzji.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEGALIS Wydawnictwo C.H. Beck

Zobacz również: