Notariusz/ odpowiedzialność zawodowa/ odpowiedzialność karna

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Notariusz/ odpowiedzialność zawodowa/ odpowiedzialność karna
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 16 marca 2006r., sygn. V KK 85/06
Treść:
Artykuł 50 ustawy z dnia 14 lutego 1991r. – Prawo o notariacie [Dz. U. z 2002., Nr 42, poz. 369 ze zm.], przewidujący odpowiedzialność dyscyplinarną ”za przewinienia zawodowe, w tym za oczywistą i rażącą obrazę przepisów prawnych”, nie wyłącza odpowiedzialności karnej notariusza za czyn stanowiący przestępstwo we wskazanym przedmiotowo zakresie.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 9/2006

Zobacz również: