Prawa pracownika/ Przywrócenie do pracy /wysokość odszkodowania

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Prawa pracownika/ Przywrócenie do pracy /wysokość odszkodowania
Wyrok:
Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 18.06.2009 r.; sygn. I PZP 2/09
Treść:
Pracownik, który podjął pracę w wyniku przywrócenia do pracy na poprzednich warunkach przez sąd pracy po ustaleniu, że wypowiedzenie przez pracodawcę umowy o pracę na czas nieokreślony było nieuzasadnione lub naruszało przepisy o wypowiadaniu umów o pracę, nie ma prawa do odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego ponad przysługujące mu na podstawie art. 47 k.p. wynagrodzenie za czas pozostawania bez pracy.
Żródło:
Strona Sądu Najwyższego www.sn.pl/orzecznictwo/index.html