Narkotyki/ czyn ciągły/ sprzedaż i nieodpłatne udzielanie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Narkotyki/ czyn ciągły/ sprzedaż i nieodpłatne udzielanie
Wyrok:
Wyrok SA we Wrocławiu z dnia 14 marca 2007 r., sygn. akt II AKa 41/07
Treść:
Dla bytu czynu ciągłego w rozumieniu art. 12 k.k. polegającego na rozprowadzaniu środków odurzających, nie może mieć znaczenia fakt, że oskarżony czynił to w jednych przypadkach odpłatnie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, a w innych przypadkach udzielał nieodpłatnie, skoro oczywistym jest, w świetle doświadczenia życiowego, że tak zwani „dealerzy” narkotyków wielokrotnie udzielają narkotyków nieodpłatnie, w celu niejako promocyjnym, dla zwiększenia liczby późniejszych potencjalnych nabywców. W takim ujęciu udzielanie narkotyków nieodpłatnie przez osobę prowadzącą jednocześnie sprzedaż narkotyków, jest jednym, łącznym, nielegalnym działaniem, podejmowanym z góry powziętym zamiarem, jak najszerszego rozprowadzania środków odurzających.
Żródło:
Orzecznictwo Apelacji Wrocławskiej Biuletyn SĄ we Wrocławiu ROK MMVIII NR 2 (6) http://www.wroclaw.sa.gov.pl/bindata/documents/DOC5b2620183cce0fc1705a681ba59b8f51.pdf

Zobacz również: