KRUCJATA ZIELONOGÓRSKIEJ PROKURATURY I POLICJI DOT. BEZPIECZEŃSTWA NA DROGACH SKUTECZNA

Dodano: 2012-09-24

Jedną z kwestii poruszonych w opublikowanym w dniu 5 września Raporcie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2011 roku są zagrożenia w ruchu drogowym. Jak wynika z przedmiotowego opracowania, w zeszłym roku, po raz pierwszy od 4 lat w Polsce w 2011 roku, nastąpił wzrost (o 3,2%) liczby wypadków drogowych. W zdarzeniach tych zginęło o 7,2% więcej osób, 1,1% więcej odniosło obrażeń. Analizując jednak bardziej wnikliwie to opracowanie nie trudno zauważyć, że to "ogólnopolskie" obniżenie poziomu bezpieczeństwa nie dotyczy województwa lubuskiego. Wprost przeciwnie, można tu zaobserwować spadek liczby wypadków drogowych oraz osób rannych w tych zdarzeniach.

Wypadki

Największy problem dotyczy jednak ilości nietrzeźwych kierowców. W samym tylko 2011 roku funkcjonariusze Policji w całym kraju zatrzymali ich 148.485 - to o 11.746 (!) więcej niż w roku 2010.

Nietrzeźwi użytkownicy dróg uczestniczyli w 4972 wypadkach (12,4% ogółu wypadków), w których śmierć poniosło 559 osób (13,3% ogółu zabitych), a 6075 osób odniosło obrażenia (12,3% ogółu rannych). Pijani byli sprawcami 3893 wypadków drogowych, w których zginęło 450 osób, a rannych zostało 4820 osób - nastąpił wzrost liczby wypadków spowodowanych przez nietrzeźwych kierujących o 262 (czyli o 10,7%).

W statystykach dot. ilości ujawnionych nietrzeźwych kierowców województwo lubuskie znajdowało się dopiero na 13 miejscu. 6680 potencjalnych zabójców (bo tak należy myśleć o pijanych kierowcach), zatrzymała lubuska policja w 2011 roku.

Problem ewentualnego dalszego poszerzenia się problemu nietrzeźwości za kierownicą zobligował szefa zielonogórskiej prokuratury do przeprowadzenia analizy kwestii bezpieczeństwa na drogach. Wnioski z badania doprowadziły do zaostrzenia polityki karnej kontynuowania cyklu komunikatów umieszczanych na portalu prokuratury, publikowania wyroków z danymi osób kierujących pod wpływem alkoholu na stronie internetowej prokuratur okręgu zielonogórskiego.

Na efekty nie trzeba było długo czekać, już w czerwcu w artykule pt. "Tankują i jadą - już 1.475 pijanych kierowców zatrzymanych, ale pod prąd tendencjom ogólnopolskim"  z satysfakcją informowaliśmy o zmniejszonej - bo o 23% - ilości nietrzeźwych kierujących na drogach okręgu zielonogórskiego w 2012 r. w stosunku do tego samego okresu w 2011 roku. To sukces zarówno lubuskiej Policji, jaki i prokuratorów, którzy bacznie przyglądają się bezpieczeństwu na drogach i kwestii nietrzeźwych kierujących reagując na każdy niepokojący sygnał. Jednym z nich była, rozgorzała niespodziewanie w ostatnim czasie, dyskusja nt. zasadności akcji Policji "Trzeźwy poranek" polegających na zatrzymywaniu szeregu samochodów nie tylko na bocznych uliczkach naszego miasta, ale przede wszystkim na głównych trasach dojazdowych do Zielonej Góry. Prokurator Okręgowy przedstawił wówczas swoje stanowisko w tej sprawie, w pełni popierając działania lubuskiego garnizonu Policji. To przecież między innymi dzięki nim docierają do nas informacje o kolejnych zatrzymanych kierujących pod wpływem alkoholu.

Mimo tak optymistycznych danych dot. zmniejszenia kierujących pod wpływem alkoholu na drogach okręgu zielonogórskiego prokuratorzy z obawą przyglądali się nadchodzącym wówczas wakacjom. W toku wykonywanych obowiązków zaobserwowali bowiem tendencję do zwiększania się w okresie wakacyjnym ilości nietrzeźwych kierujących.

Dziś, czas na bilans minionego okresu urlopowego, czas na podsumowanie i ocenę poziomu bezpieczeństwa na drogach podczas rodzinnych wyjazdów i powrotów.

Ze wstępnych danych przedstawionych przez Komendę Główną Policji w Warszawie wynika, że w czasie tegorocznych wakacji na polskich drogach doszło do 6887 wypadków drogowych (to o 1700 mniej niż w czasie wakacji w 2011 roku), w wyniku których zginęło 643 osób (o 278 mniej niż w 2011), a 8813 zostało rannych (o 2100 mniej niż 2011). W czasie wakacji zatrzymano 35 921 nietrzeźwych kierujących, czyli o prawie 3,5 tys. mniej niż w rok wcześniej.

W województwie lubuskim natomiast kwestia bezpieczeństwa na drogach utrzymuje się wciąż na tym samym poziomie, co ilustruje załączona tabela z danymi przedstawiającymi ilość wypadków oraz osób w nich pokrzywdzonych w okresie wakacyjnym. Na uwagę zasługuje jednak fakt, że mimo zmniejszenia ilości nietrzeźwych kierujących oraz nieustających starań Policji i prokuratury, wzrosła jednak znacząco ilość wypadków spowodowanych przez pijanych. Tylko do sierpnia w województwie lubuskim odnotowano takich wypadków 55, a w tym samym okresie w roku 2011-42. Na obszarze okręgu zielonogórskiego miały miejsce 33 takie wypadki.

Wakacyjna statystyka

Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze po raz kolejny ponawia apel o rozsądne spożywanie alkoholu i nie wsiadanie za kierownicę pod jego wpływem, czy będąc na tzw. kacu. Zakrojone na szeroką skalę akcje Policji, organizacji pozarządowych i apele Prokuratora Okręgowego w Zielonej Górze o zachowanie ostrożności na drogach oraz wstrzemięźliwości alkoholowej uczestników ruchu drogowego przynoszą oczekiwane efekty. Będą więc kontynuowane.

Warto przypomnieć, że zgodnie z art. 177 § 1 Kodeksu karnego każdy kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła poważne obrażenia ciała, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3, a jeżeli następstwem wypadku jest śmierć innej osoby albo ciężki uszczerbek na jej zdrowiu, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 177 znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia, sąd orzeka karę pozbawienia wolności przewidzianą za przypisane sprawcy przestępstwo w wysokości od dolnej granicy ustawowego zagrożenia zwiększonego o połowę do górnej granicy tego zagrożenia zwiększonego o połowę (zatem od 9 miesięcy do 12 lat pozbawienia wolności).

Pamiętajmy:
Na jazdę pod wpływem alkoholu nie może być zgody.