Bibliothek


BÜCHERSAMMLUNG DER BEZIRKSSTAATSANWALTSCHAFT ZIELONA GÓRA


Bücherliste downloaden (1020 Positionen )

Zeitschriftenliste downloaden (28 Positionen)

Nutzungsordnung der Bibliothek :
Die Bibliothek ist ein behördeneigener Präsenzbestand und ist für Bedienstete der Staatsanwaltschaften aus dem Bezirk Zielona Gora zugänglich.
In begründeten Fällen können Personen außerhalb der Staatsanwaltschaft den Bibliothekbestand nutzen. Für die Interessenten gilt in solchem Fall, die Bücher im Sitz der Staatsanwaltschaft zu nutzen. In Ausnahmefällen kann auf schriftlichen Antrag des Interessierten und unter Zustimmung des Bezirksstaatsanwalts ein Buch für bestimmte Zeit ausgeliehen werden.

Möchten Sie ein bestimmtes Buch nutzen, schreiben Sie uns eine E-Mail :

Kontakt :
sekretariat@zielona-gora.po.gov.plLiczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę P. Wyszukanych pozycji: 312.

 • Problemy resocjalizacji w świetle badań psychologicznych.

 • Problemy związane z pomiarem przestępczości.

  Błachut J. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Proceder prania pieniędzy i jego implikacje

  Emil W. Pływaczewski Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Proces adhezyjny.

  Daszkiewicz W. Państwowe Wydawnictwo Naukowe Warszawa 1961

 • Proces karny w kazusach

  Waltoś St. PWN 1974

 • Proces karny zarys systemu

  Waltoś St. PWN 1985

 • Procesy pradziadków.

  Milewski St. Prawnicze 1982

 • Prokurator rzecznikiem praworządności.

  Eksner J. Książka i Wiedza Warszawa 1974

 • Prokuratura i Prawo

  Lata prenumeraty: 1995 - 2006, częstotliwość: miesięcznik

 • Prokuratura, regulamin, przepisy związkowe.

  Czerwiński W. Toruń 1993

 • Prokuratura. Wybór przepisów.

  Sopot 1995

 • Prywatyzacja przedsiębiorstw państwowych i obrót papierami wartościowymi.

  Redakcja Naukowa Warszawa - Poznań 1992

 • Przeciwdziałanie finansowaniu terroryzmu.

  Wójcik J.W. Oficyna Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2007

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

  Wójcik J.W. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Przeciwdziałanie praniu pieniędzy.

  Ministerstwo Finansów Generalny Inspektor Informacji Finansowej wyd. II

 • Przedsiębiorstwa przeciwko przedsiębiorcom. Komentarz.

  Zawłocki R. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego

  Potejko P. i inni ABW Centralny Ośrodek Szkolenia Warszawa 2009

 • Przegląd Sądowy

  Lata prenumeraty: 1996 - 1998, częstotliwość: miesięcznik

 • Przekazywanie skazanych pomiędzy państwami.

  Płachta M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2003

 • Przekroczenie granic obrony koniecznej w polskim prawie karnym.

  Szafraniec M. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004