Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę O. Wyszukanych pozycji: 80.

 • Ochrona niektórych praw konsumentów. Komentarz.

  Łętowska E. C.H. BECK Warszawa 2001

 • Ochrona obrotu gospodarczego. Praktyczny komentarz.

  Ratajczak A. Zrzeszenie Prawników Polskich Warszawa 1994

 • Ochrona praw majątkowych przedsiębiorstw państwowych w procesie cywilnym.

  Piotrowski J. Prawnicze 1979

 • Ochrona prawna udzielana przez sąd opiekuńczy.

  Haak H. Dom Organizatora Toruń 2002

 • Ochrona roszczeń pracowników w sądowym postępowaniu cywilnym.

  Zieliński A. Prawnicze Warszawa 1969

 • Ochrona środowiska w polskim, czeskim i słowackim prawie karnym

  Wojciech Radecki Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Ochrona tajemnicy państwowej i tajemnicy służbowej w polskim systemie prawnym.

  Polok M. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Od oględzin do opinii biegłego.

  Jerzewska J. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 2002

 • Odpowiedzialność cywilna prowadzącego na własny rachunek przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przyrody art. 435 kc).

  Leszkiewicz B. Prawnicze Warszawa 1967

 • Odpowiedzialność cywilna władzy publicznej.

  Dzienis P. C.H.Beck Warszawa 2006

 • Odpowiedzialność deliktowa przedsiębiorstw państwowych wprawianych w ruch siłami przyrody.

  Szachułowicz J. Prawnicze Warszawa 1968

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów.

  Czenejko Z. Prawnicze Warszawa 1971

 • Odpowiedzialność dyscyplinarna adwokatów.

  Czenejko Z. i in. Prawnicze Warszawa 1971

 • Odpowiedzialność karna cudzoziemców w Polsce.

  Piskorski J. Dom Wydawniczy ABC 2003

 • Odpowiedzialność karna lekarza za niepowodzenie w leczeniu.

  Zoll A. Warszawa 1988

 • Odpowiedzialność karna osób prawnych.

  Namysłowska-Gabrysiak B. C.H. BECK Warszawa 2003

 • Odpowiedzialność karna osób prawnych.

  Namysłowska-Gabrysiak B. C.H.Beck Warszawa 2003

 • Odpowiedzialność karna za niewłaściwe leczenie

  Tomasz Sroka Wolters Kluwer Warszawa 2013

 • Odpowiedzialność karna za spowodowanie niedoboru wg ustawy polskiej.

  Pracki H. Prawnicze 1983

 • Odpowiedzialność majątkowa personelu sprzedającego.

  Dzikiewicz L. Prawnicze Warszawa 1971