Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę O. Wyszukanych pozycji: 80.

 • Obowiązek naprawienia szkody w prawie karnym.

  Gostyński Zb. Prawnicze Warszawa 1999

 • Obowiązek naprawienia szkody.

  Winiarz J. Prawnicze 1970

 • Obowiązek uspołecznionych zakładów pracy w zakresie ubezpieczeń społecznych.

  Radzimowski Zdz. in. Prawnicze Warszawa 1974

 • Obowiązki pracownika.

  Kałuziński A. Wydział Związkowy CRZZ Warszawa 1971

 • Obóz koncentracyjny i więzienie w Sonenburgu (Słońsku) 1933-1945.

  Mnichowski P. MON 1983

 • Obrona cywilna za granicą.

  Sukiennik K. MON

 • Obrona konieczna w prawie karnym.

  Marek A. Prawnicze 1979

 • Obrót prawny z zagranicą w sprawach cywilnych i karnych

  Ciszewski J. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Obrót prawny z zagranicą w sprawach karnych i cywilnych

  Jan Cisowski LexisNexis Warszawa 2010

 • Obrót prawny z zagranicą. Zbiór umów międzynarodowych. Tom I umowy wielostronne. Tom II umowy dwustronne.

  Ciszewski J. CURRENDA Sopot 2003

 • Ocena funkcjonowania porozumień procesowych w praktyce wymiaru sprawiedliwości

  Kulesza C. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2009

 • Ocena wiarygodności zeznań świadków w procesie karnym. Problematyka kryminalistyczna.

  Gruza E. Kantor Wydawniczy. Zakamycze 2003

 • Ochrona danych osobowych. Komentarz

  Janusz Barta, Paweł Fajgielski, Ryszard Markiewicz Wolters Kluwer Warszawa 2011

 • Ochrona danych osobowych. Komentarz.

  Barta J. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2002

 • Ochrona danych osobowych. Komentarz.

  Barta J. i in. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Ochrona informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych.

  Hoc St. Uniwersytetu Opolskiego Opole 2006

 • Ochrona informacji niejawnych w praktyce

  Borys Iwaszko Presscom sp. z o.o. Wrocław 2012

 • Ochrona informacji niejawnych.

  Szewc T. C.H.Beck Warszawa 2007

 • Ochrona ludności we współczesnej wojnie.

  Chęciński J. MON

 • Ochrona mienia pracodawcy - odpowiedzialność pracownicza.

  Żuradzka A. i in. C.H.Beck Warszawa 2003