Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kodeks cywilny z komentarzem. Tom I.

  Pietrzykowski K. BECK Warszawa 1997

 • Kodeks cywilny z orzecznictwem. Tom I i II

  Koźma Z. i in. Prawnicze LEX Sopot 1997

 • Kodeks cywilny z przepisami wykonawczymi. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1986

 • Kodeks cywilny ze skorowidzem.

  Wydawnictwo Studio Sto Bielsko - Biała 1999

 • Kodeks cywilny ze skorowidzem.

  Wydawnictwo Prawnicze 1983

 • Kodeks cywilny ze skorowidzem. Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddz. Zielona Góra 1991

 • Kodeks cywilny ze skorowidzem. Kodeks postępowania cywilnego ze skorowidzem. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo międzynarodowe.

  Wydawnictwo Info-Trade Gdańsk 1993

 • Kodeks cywilny.

  Bielsko - Biała 1999

 • Kodeks cywilny.

  Wydawnictwo prawnicze 1990

 • Kodeks cywilny.

  Warszawa 1992

 • Kodeks cywilny.

  Wydawnictwo GEO Kraków 2000

 • Kodeks cywilny.

  Wydawnictwo Precyzja 2000

 • Kodeks cywilny. Aktualny tekst, omówienie zmian. Skorowidz rzeczowy.

  Pietrzykowski J. Prawnicze 1994

 • Kodeks cywilny. Aktualny tekst. Omówienie zmian. Skorowidz rzeczowy.

  Wydawnictwo Prawnicze 1993

 • Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego.

  Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Zielona Góra 1991

 • Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.

  Bieniek G. Prawnicze LexisNexis Warszawa 2004

 • Kodeks cywilny. Kodeks postępowania cywilnego. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Prawo prywatne międzynarodowe.

  Bieniek G. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1970

 • Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Ustawa o księgach wieczystych i hipotece. Prawo prywatne międzynarodowe.

  Wydawnictwo Prawnicze i Ekonomiczne Lex Gdańsk 1993

 • Kodeks cywilny. Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Kodeks postępowania cywilnego. Prawo prywatne międzynarodowe.

  Wydawnictwo Prawnicze Warszawa 1981