Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.


  Klauzula informacyjna (RODO)


W związku z treścią art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, informuje się że:

1.    Administratorem, w rozum. art. 4 pkt 7 RODO, danych osobowych jest Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze z siedzibą przy ul. Partyzantów 42 w Zielonej Górze tel. 68 32 91 700, e-mail sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl
2.    Inspektorem ochrony danych jest Pani Joanna Częstochowska, tel. 68 32 91 737, e-mail iod@zielona-gora.po.gov.pl
3.    Dane osobowe zawarte we wniosku o wypożyczenie książki  przekazywane są przez osobę zainteresowaną za jego zgodą i  przetwarzane są w celu wypożyczenia książki
4.    Dane osobowe  przechowywane są przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane, zgodnie z zarządzeniem Prokuratora Generalnego w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury
5.    Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo:
a)    dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania lub usunięcia, na zasadach określonych w art. 15 - 17 RODO;
b)    ograniczenia przetwarzania, w przypadkach określonych w art. 18 RODO;
c)    wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Podanie danych osobowych jest niezbędne do wypożyczenia książki.


 

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Kryminalistyczne badania włosów ludzkich przy użyciu skaningowego mikroskopu elektronowego (SEM).

  Włodarczyk R. Wyższa Szkoła Policji Szczytno 2006

 • Kryminalistyczne problemy użycia broni palnej.

  Kulicki M. Prawnicze Warszawa-Poznań 1972

 • Kryminalistyka

  Widacki J. C.H.Beck Warszawa 2008

 • Kryminalistyka.

  Hołyst B. Warszawa 1993

 • Kryminalistyka.

  Widacki J. C.H. BECK 1999

 • Kryminalistyka.

  Kulicki M. Uniwersytet M. Kopernika Toruń 1972

 • Kryminalistyka.

  Gutekunst W. Prawnicze Warszawa 1965

 • Kryminalistyka.

  Widacki J. C.H. BECK Warszawa 2002

 • Kryminalistyka.

  Hołyst B. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Kryminalistyka.

  Kasprzak J. i in. Centrum Doradztwa i Informacji Difin Warszawa 2006

 • Kryminalistyka. Przegląd zagadnień.

  Sławik K. Oficyna Wydawnicza WSHiP Warszawa 2002

 • Kryminalistyka. Wybrane zgadnienia teorii i praktyki śledczo- sądowej

  Kulicki, M. i in. UMK Toruń 2005

 • Kryminalistyka. Zarys wykładu.

  Hanausek T. Kantor Wydawniczy Zakamycze 2004

 • Kryminalistyka. Zarys wykładu.

  Hanausek T. Kantor Wydawniczy. Zakamycze Kraków 2005

 • Kryminologia.

  Horoszowski P. PWN Warszawa 1965

 • Kryminologia.

  Hołyst B. PWN 1980

 • Kryminologia.

  Hołyst B. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2004

 • Kryminologia.

  Hołyst B. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2007

 • Kryminologia.

  Błachut J. i in. Arche s.c. Gdańsk 2004

 • Kryminologiczne i prawne aspekty nielegalnego gorzelnictwa.

  Galarski St. Prawnicze 1976