Biblioteka


Regulamin korzystania :

 1. Biblioteka jest zbiorem zakładowym i służy zaspokajaniu potrzeb pracowników prokuratur okręgu zielonogórskiego
 2. W uzasadnionych przypadkach z zasobów biblioteki korzystać mogą osoby spoza Prokuratury. Chętnych w takiej sytuacji obowiązuje zasada korzystania z książek w siedzibie prokuratury.
 3. W wyjątkowych przypadkach, za zgodą Prokuratura Okręgowego na pisemny wniosek zainteresowanego wybrana pozycja książkowa może być udostępniona na uzgodniony czas poza teren prokuratury.

 

Jeśli chciałbyś skorzystać z wybranej książki napisz do nas e-mail:

Kontakt :

sekretariat@zielona-gora.po.gov.pl


Liczba pozycji w bibliotece: 1207

Aby wyszukać interesującą Cię pozycję, skorzystaj ze spisu alfabetycznego lub wyszukiwarki.

Spis alfabetyczny:

Wyszukiwarka:

Tytuły książek zaczynających się na literę K. Wyszukanych pozycji: 303.

 • Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

  Barta J. i in. Dom Wydawniczy ABC Warszawa 1995

 • Komentarz do ustawy o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa

  Dziura M. i inni Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Komentarz do ustawy o usługach detektywistycznych.

  Aleksandrowicz T.R. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2002

 • Komentarz do ustawy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

  Skoczyński J. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2003

 • Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.

  Nowińska E. i in. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2006

 • Kompendium prawa gospodarczego.

  Dominiczak Z. i in. Zielona Góra 1994

 • Komputerowe wspomaganie ekspertyzy pismoznawczej

  Owoc M. Jesienna Szkoła Empirycznych Badań Pisma Ręcznego przy IES w Krakowie (1984-1989)

 • Konfrontacja biegłych w polskim procesie karnym.

  Kopczyński G. Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. Warszawa 2008

 • Konstrukcje cywilistyczne w prawie wynalazczości.

  Kopff A. PWN 1978

 • Konstytucja RP.

  Falandysz L. Warszawa 1998

 • Konstytucja RP.

  C.H.Beck Warszawa 2008

 • Konstytucyjna zasada ochrony własności

  Jarosz-Żukowska S. Zakamycze Kraków 2003

 • Kontrola sądowa postępowania przygotowawczego.

  Kaftal A. Prawnicze Warszawa 1974

 • Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych

  Kazimiera Winiarska Wolters Kluwer Warszawa 2012

 • Konwencje międzynarodowej organizacji pracy ratyfikowane przez Polskę.

  Seweryński M. Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych 1983

 • Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych.

  Nowak C. C.H.Beck Warszawa 2008

 • Koszty i opłaty sądowe, adwokackie, komornicze, notarialne i skarbowe.

  Gdańsk 1995

 • Krajowy rejestr sądowy i postępowanie rejestrowe.

  Norek E. Prawnicze Lexis Nexis Warszawa 2001

 • Kryminalistyczna problematyka katastrof kolejowych.

  Hachulski P. Prawnicze Warszawa 1975

 • Kryminalistyczne aspekty rozboju.

  Biernaczyk Zdz. KGMO Warszawa 1975