Oświadczenia - komunikaty

 • NOWY ADRES STRONY INTERNETOWEJ PROKURATURY OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2021-04-06

  Informujemy, że od 01.04.2021 roku strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze www.zielona-gora.po.gov.pl zawiera tylko treści archiwalne.

  Aktualna strona internetowa Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/po-zielona-gora

  ZAPRASZAMY

 • Informacja o ustaleniu dnia wolnego 4 czerwca i 24 grudnia 2021 r.

  Dodano: 2021-03-04

  Informujemy, że Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze zarządzeniem nr 15/21 z dnia 4 marca 2021 r. ustalił dzień 4 czerwca i 24 grudnia 2021 r. dniem wolnym od pracy dla wszystkich pracowników wykonujących obowiązki służbowe w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze oraz w prokuraturach rejonowych okręgu zielonogórskiego w zamian za święto przypadające w sobotę 1 maja 2021 r. oraz w sobotę 25 grudnia 2021 r.

 • PPK - PRACOWNICZE PLANY KAPITAŁOWE

  Dodano: 2021-01-28

    Webinarium informacyjne dla pracowników jednostek Prokuratura Okręgowej w Zielonej Górze. Hasła do logowania do webinarium zostaną przekazane pracownikom tut. jednostek inną drogą komunikacji:   Linki do spotkań (czas trwania 1 h):

 • INFORMACJA O DNIU WOLNYM OD PRACY 24.12.2020 R. W ZAMIAN ZA ŚWIĘTO PRZYPADAJĄCE W SOBOTĘ 26.12.2020 R.

  Dodano: 2020-12-22

  Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Nr 63/20 Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze ustalił dzień 24 grudnia 2020 r. dniem wolnym od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w prokuraturach okręgu zielonogórskiego w zamian za święto przypadające w sobotę tj.
  w dniu 26 grudnia 2020 r.

 • Komunikat Komisji Socjalnej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

  Dodano: 2020-11-17

  Komisja informuje, że 2 grudnia 2020 upływa termin składania wniosków w sprawie przyznania świątecznego pieniężnego świadczenia socjalnego.

  wzór wniosku o przyznanie świadczenia socjalnego.

  / Komisja Socjalna

 • Zawiadomienie dla osób pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds. 10.2018 Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze

  Dodano: 2020-09-18

  Prokuratura Okręgowa w Zielonej Górze zawiadamia pokrzywdzonych w sprawie PO II Ds.10.2018 o tym, że w dniu 18  września 2020 r.  skierowano do Sądu Okręgowego Wydział II Karny w Zielonej Górze akt oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Zarychcie oskarżonemu o to, że w okresie od 17 lutego 2017 r. do 24 stycznia 2018 r. w Żaganiu woj. lubuskiego, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, w krótkich odstępach czasu i w wykonaniu z góry powziętego zamiaru, pełniąc funkcję Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Żaganiu, jako  funkcjonariusz publiczny nie dopełnił swoich obowiązków w ten sposób, iż  wbrew przepisom Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, pomimo wyegzekwowania w ramach postępowań egzekucyjnych i po zaksięgowaniu jako należnych wierzycielom środków pieniężnych, przywłaszczył powierzone mu środki stanowiące wpłaty dłużników i zaliczki pobrane na poczet prowadzonych postępowań egzekucyjnych  w łącznej kwocie  2.290.456,83 zł.. to jest w stosunku do mienia znacznej wartości oraz w ustawowym terminie  4 dni wynikającym z art. 22 w/w Ustawy nie przelał pobranych należności na rachunki bankowe wierzycieli, czym działał na szkodę poszczególnych wierzycieli oraz na szkodę interesu publicznego tj. o    przestępstwo z art. z art. 231 § 2 kk i z art. 284 § 2 kk w zw. z art. 294 § 1 kk  w zw. z art. 11 § 2 kk. w zw z art.12 §1 k.k.

 • KOMUNIKAT RZECZNIKA PRASOWEGO

  Dodano: 2020-08-18

  Z powodu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego rzecznik prasowy tut. prokuratury nie będzie obecny w okresie od 24.08 - 13.09.br.
  W tym czasie  przewidziano zastępstwa rzecznika :

  w okresie od 24.08 - 30.08.
  br. - rzecznika zastępować będzie Pani prokurator Ewa Grześkowiak - tel. kontaktowy - 508 180 446
  w okresie od 31.08 - 13.09. br. - rzecznika zastępować będzie Pan prokurator Łukasz Wojtasik - tel. kontaktowy - 503 056 048      

 • KOMUNIKAT PROKURATORA OKRĘGOWEGO W ZIELONEJ GÓRZE DOT. USTALENIA DNIA WOLNYCH 14 SIERPNIA I 24 GRUDNIA 2020 R.

  Dodano: 2020-07-15

  Uprzejmie informujemy, że zarządzeniem Nr 63/20 z dnia 14 lipca 2020 r. Prokurator Okręgowy w Zielonej Górze ustalił dni: 14 sierpnia i 24 grudnia 2020 r. dniami wolnymi od pracy dla pracowników wykonujących obowiązki służbowe w prokuraturach okręgu zielonogórskiego w zamian za święta przypadające w sobotę tj. w dniach : 15 sierpnia i 26 grudnia 2020 r.

 • INFORMACJA DOT. II ETAPU NA STANOWISKO URZĘDNIKA STAŻYSTY DOCELOWO MŁODSZEGO REFERENTA W PROKURATURZE OKRĘGOWEJ W ZIELONEJ GÓRZE

  Dodano: 2020-06-24

  PO IV WOS 1111.4.2020 Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu naboru na stanowisko urzędnika stażysty w Prokuraturze Okręgowej w Zielonej Górze zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:

 • INFORMACJA DOT. II i III ETAPU NA STANOWISKO ASYSTENTA PROKURATORA W PROKURATURZE REJONOWEJ W ŻAGANIU

  Dodano: 2020-06-19

  Komisja konkursowa informuje, że do drugiego etapu naboru na stanowisko asystenta prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Żaganiu zakwalifikowały się niżej wymienione osoby:    1. Dominika Nowik - Kozdęba  2. Gracjan Wilczyński 3. Kamila Skibicka 4. Żaneta Ciastko 5. Filip Zając 6. Maria Uniejewska

Strona: