Cudzoziemcy/ areszt w celu wydalenia/ maksymalny czas trwania

Precedensy. Sprawy różne

Tytuł:
Cudzoziemcy/ areszt w celu wydalenia/ maksymalny czas trwania
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 27 września 2007 r., sygn. I KZP 36/07

Treść:
[…] Pobyt w strzeżonym ośrodku lub areszcie w celu wydalenia na podstawie jednej decyzji wojewody nie może trwać łącznie dłużej niż rok (art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o cudzoziemcach - tekst jednolity Dz. U. Nr 234 poz. 1694 ze zm.).

Żródło:
Sąd Najwyższy - Izba Karna. Strona internetowa. Najważniejsze Bieżące Orzecznictwo. http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: