Prokurator/ immunitet formalny/ okres obowiązywania

Precedensy. Sprawy pracownicze

Tytuł:
Prokurator/ immunitet formalny/ okres obowiązywania
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 20 czerwca 2012 r.; sygn. akt I KZP 7/12
Treść:
Warunkiem obowiązywania immunitetu formalnego, określonego w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1985 r. o prokuraturze (Dz. U. z 2011 r. Nr 270, poz. 1599 ze zm.) jest posiadanie statusu prokuratora, który nabywa się z momentem doręczenia zawiadomienia o powołaniu, i który ustaje z chwilą wygaśnięcia stosunku służbowego, co następuje po upływie trzech miesięcy od doręczenia zawiadomienia o odwołaniu, chyba że na wniosek prokuratora określono krótszy termin.
Żródło:
Strona: http://www.sn.pl

Zobacz również: