Dowody/ dokumentowanie czynności/ brak podpisu protokołu

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ dokumentowanie czynności/ brak podpisu protokołu
Wyrok:
Wyrok SN z dnia 3 maja 1985r., sygn. V KRN 222/85
Treść:
Protokół nie podpisany pozostanie zawsze jego projektem, stąd też obowiązek ciążący na przewodniczącym rozprawy nie polega jedynie na formalnym jego podpisaniu, ale kontroli zgodności zapisu z przebiegiem rozprawy. […] Sąd Najwyższy władny był spowodować zwrócenie akt Sądowi Rejonowemu w celu usunięcia braków podpisania […] protokołów, nie uczynił tego jednak z tego względu, że chodzi tu w końcu o środek nadzwyczajny [rewizja nadzwyczajna], a przede wszystkim o upływ czasu, który niewątpliwie mógł zatrzeć w pamięci przewodniczącego rozprawy jej przebieg.
Żródło:
Problemy Praworządności, dodatek orzecznictwo SN nr 1/1986 poz. 8

Zobacz również: