Rights of the childFive electronic documents in Polish language - click here

1. Co to są prawa dziecka ? - What are the Rights of the Child?
2. Konwencja o Prawach Dziecka - Convention on the Rights of the Child
3. Wytyczne dotyczące wymiaru sprawiedliwości w sprawach, w których ofiarami lub świadkami przestępstw są dzieci - Guidelines on proceedings in cases involving children as victims or witnesses of crime
5. Raport na temat zasad dotyczących ustalenia i konsekwencji prawnych rodzicielstwa [źródło: Kwartalnik Sędziów Rodzinnych "Rodzina i Prawo" nr 1 (1) 2006] -
Report on the regulations concerning establishment and legal consequences of parentage [source: Kwartalnik Sędziów Rodzinnych "Rodzina i Prawo" nr 1 (1) 2006, Family Department Judges Quarterly ‘Family and Law’ No. 1(1), 2006]

WEBSITE:

Wronged child