Dowody/ świadek anonimowy/ szczególna forma przesłuchania

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne procesowe

Tytuł:
Dowody/ świadek anonimowy/ szczególna forma przesłuchania
Wyrok:
Postanowienie SN z dnia 26 stycznia 2007r., sygn. I KZP 35/06
Treść:
Rozwiązanie przewidziane w art. 184 § 3 k.p.k. reguluje zasady przesłuchania świadka anonimowego przez sąd, dopuszczając przeprowadzenie tej czynności dowodowej w ramach przewodu sądowego, w szczególnej formie, poza sala rozpraw przez sędziego wyznaczonego. Z zamieszczonej w tym przepisie regulacji, zawierającej wskazania co do miejsca i sposobu przesłuchania, zapewniającego zachowanie w tajemnicy tożsamości świadka, nie wynika, że czynność ta przebiega poza ramami rozprawy. Szczególna forma przesłuchania świadka anonimowego poza salą rozpraw nie oznacza przecież, że dowód w tej formie nie został przeprowadzony w toku przewodu sadowego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 5/2007, poz. 19

Zobacz również: