Dowody/ osoba godna zaufania/ wynagrodzenie za przechowanie rzeczy

Precedensy. Sprawy cywilne

Tytuł:
Dowody/ osoba godna zaufania/ wynagrodzenie za przechowanie rzeczy
Wyrok:
Uchwała SN z dnia 9 lutego 2007 r., sygn. akt III CZP 161/06
Treść:
Nie jest dopuszczalna droga sądowa przed sądem cywilnym dla dochodzenia przez osobę godną zaufania (w rozumieniu art. 218 § 1 k.p.k.) wynagrodzenia za przechowanie rzeczy oddanej jej na przechowanie w trybie określonym w tym przepisie.
Żródło:
Strona internetowa Sądu Najwyższego http://www.sn.pl/orzecznictwo/index.html

Zobacz również: