Broń palna/ istotna część broni palnej/ bęben nabojowy

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Broń palna/ istotna część broni palnej/ bęben nabojowy
Wyrok:
Wyrok SA w Katowicach z dnia 29 czerwca 2006r., sygn. II AKa 128/06
Treść:
Gotowa lub obrobiona istotna część broni palnej [np. beben nabojowy] uważana za broń w rozumieniu ustawy z dnia 21 maja 1999r. o broni i amunicji, na posiadanie której sprawca nie posiada wymaganego zezwolenia, stanowi broń palną w rozumieniu przepisu art. 263 § 2 k.k., a co za tym idzie, tak opisane zachowanie podlega kryminalizacji, wynikającej z omawianego przepisu.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 4/2007 poz. 20

Zobacz również: