Czynny żal/ zapobieżenie przestępstwu/ sprowadzenie pomocy/ odpowiedzialność za skutek dokonany

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Czynny żal/ zapobieżenie przestępstwu/ sprowadzenie pomocy/ odpowiedzialność za skutek dokonany
Wyrok:
Wyrok SA w Łodzi z dnia 26 lutego 2002r., sygn. II Aka 16/02
Treść:
Klasyczny przypadek tzw. czynnego żalu ma miejsce wtedy, gdy sprawca z własnej inicjatywy, niepowodowany okolicznościami natury zewnętrznej i wykonawszy już wszystkie czynności zmierzające do realizacji czynu, ma świadomość nieuchronności nastąpienia skutku – zapobiega mu jednak, pragnąc jego odwrócenia. Zapobieżenie skutkowi nie musi być wyłącznie wynikiem zachowania sprawcy. Dla odwrócenia niebezpieczeństwa konieczne są niekiedy umiejętności i wiedza, których on sam nie posiada, a zatem wezwanie innych osób [np. pogotowia ratunkowego] nie odbiera takim poczynaniom cech dobrowolnego zapobieżenia skutkowi. Niepodleganie karze, w związku z dobrowolnym zapobieżeniem skutkowi przestępnemu, oznacza tylko bezkarność usiłowania popełnienia czynu zabronionego objętego zamiarem pierwotnym, nie jest natomiast równoznaczne z bezkarnością sprawcy – jeżeli tym zachowaniem zamierzanym, doprowadził do skutku w postaci spowodowania uszkodzeń ciała pokrzywdzonego.
Żródło:
Prokuratura i Prawo, dodatek Orzecznictwo SN, SA, NSA i TK nr 3/2004 poz. 25

Zobacz również: