Zabójstwo/ usiłowanie / dobrowolne odstąpienie

Precedensy. Sprawy karne - prawo karne materialne

Tytuł:
Zabójstwo/ usiłowanie / dobrowolne odstąpienie
Wyrok:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2007 r., sygn. III KK 254/07
Treść:
1. Badając, czy oskarżony dobrowolnie odstąpił od dokonania zabójstwa, sąd odwoławczy trafnie przyjął, że kwestię tę można rozstrzygnąć jedynie po ustaleniu, czy w grę wchodzi usiłowanie zakończone, czy też usiłowanie niezakończone, jako że odstąpienie, w tym dobrowolne, jest możliwe tylko w tym drugim wypadku. 2. Przy ocenie usiłowania należy uwzględniać ocenę sytuacji faktycznej przez sprawcę w chwili zakończenia zamierzonych czynności.
Żródło:
System Informacji Prawnej LEX a Wolters Kluwer business "Lex dla sędziego i prokuratora"

Zobacz również: